Premeniť miligramy na mililitre a späť.

Hustota vody - 1000 kg / m3
Hustota ocele - 7800 kg / m3
Hustota betónu - 1400. 2500 kg / m3
Hustota farby - 900. 1600 kg / m3
Hustota mlieka je 1027. 1033 kg / m3
Hustota oleja je 730. 1040 kg / m3
Hustota benzínu - 750 kg / m3
Hustota motorovej nafty - 830. 860 kg / m3

Zoznam základných materiálov a ich hustota je uvedený v tejto tabuľke. Hustota materiálov má tendenciu meniť sa v závislosti od teploty média, pre presné údaje o hustote, pozri referenčné knihy.

Hmotnosť je vlastnosťou tela, ktorá je mierou gravitačnej interakcie s inými orgánmi.

Objem je kvantitatívna charakteristika priestoru zaberaného telom, štruktúrou alebo substanciou.

Hustota je fyzikálna veličina, definovaná ako pomer telesnej hmotnosti k telesnému objemu.

Vzťah objemu a hmotnosti je určený jednoduchým matematickým vzorcom:

V je objem;
m je hmotnosť;
p je hustota.

Túto jednoduchú matematickú operáciu môžete rýchlo vykonať pomocou nášho online programu. Za týmto účelom zadajte do príslušného poľa počiatočnú hodnotu a kliknite na tlačidlo.

Pre komplexné výpočty prepočtu viacerých meracích jednotiek na požadované (napríklad pre matematickú, fyzickú alebo rozpočtovú analýzu skupiny pozícií) môžete použiť univerzálne prevodníky jednotiek merania.


Táto stránka predstavuje najjednoduchší online prekladateľ jednotiek miligramov až mililitrov. Pomocou tejto kalkulačky môžete jedným kliknutím preniesť mg do ml a späť.

Tip 1: Ako previesť miligramy na mililitre

 • kalkulačka, tabuľka hustoty látok, váhy lekární

Konverzia miligramov na mililitre sa obyčajne vykonáva pre kvapaliny a sypké látky (liečivá, chemické činidlá). Na prepočet počtu miligramov na počet mililitrov vynásobte miligramy hustotou látky a delte 1000. Hustota musí byť v gramoch na liter (g / l). Vo forme vzorca vyzerá takto:
KML = KMG x ρ / 1000, kde:
KML - počet mililitrov látky,

Kmg - počet miligramov látky

p je hustota látky vg / l.

Ak chcete previesť z miligramu na mililiter určitú hmotnosť vody alebo veľmi slabého roztoku, jednoducho rozdeľte počet miligramov 1000. To znamená, že použite zjednodušenú verziu vyššie uvedeného vzorca:
KML = KMG / 1000.
Rovnaký vzorec sa môže použiť na priblíženie počtu mililitrov tekutiny zodpovedajúceho danému počtu miligramov. Najmä v prípadoch, keď hustota kvapaliny nie je známa a nie je potrebná väčšia presnosť výpočtov.

Pri odhadovaní objemov pevných látok by sa tento približný vzorec mal používať s väčšou opatrnosťou, pretože hustota pevných látok sa značne líši.

Ak hustota látky nie je známa a neexistuje možnosť použiť tabuľky hustoty, potom stanovte hustotu látky sami. Na to nalejte alebo nalejte do odmerky určitý objem látky a potom ju odvážte. Potom hmotu látky (v gramoch) rozdeľte na objem (v litroch). Ak nie je odmerka, použite štandardnú nádobu - fľašu, pohár, sklo, lyžicu. Väčšina domácich potrieb má spravidla známy objem.

Na meranie veľmi malých objemov tekutiny použite injekčnú striekačku na lekárske účely a na určenie váhy - vezmite váhy lekární.

 • miligram na mililiter

Tip 2: Ako previesť gramy na mililitre

 • Pero a kus papiera
 • koľko mililitrov v pohári

Tip 3: Ako previesť kilogramy na mililitre

Tip 4: Ako previesť gramy na mililitre

 • - kalkulačka,
 • - váhy,
 • - barometer,
 • - teplomer
 • - Príručka fyziky.

Stanoví sa hmotnosť látky v gramoch. Použite pre tieto váhy.

Mnohé potraviny sa predávajú balené. V tomto prípade samotná otázka hmotnosti zmizne. Napríklad v štandardnom balení granulovaného cukru je tento potravinársky výrobok presne jeden kilogram.

Nájdite hustotu požadovanej látky vo fyzickej referenčnej knihe.

Na získanie presnejšieho výsledku následných výpočtov použite korekcie tlaku, vlhkosti a teploty vzduchu, ktoré sú k dispozícii v referenčnej knihe.

Pomocou kalkulačky vypočítajte objem látky: hmotnosť rozdeľte podľa hustoty.

Nezabudnite na mernú jednotku!
Výsledná hodnota určí pomer hmotnosti látky v gramoch k objemu v mililitroch.

V 1 kg - 1000 gramov. V 1 litri - 1000 mililitrov.

Predpokladá sa, že 1 gram vody je 1 mililiter - 1 liter destilovanej vody pri teplote 4 ° C váži približne 1 kilogram (hustota vody za týchto podmienok je 1000 kg / m3). Zmena hustoty vodovodnej vody (pomer telesnej hmotnosti k objemu, ktorý zaberá) v dôsledku poklesu tlaku a teploty okolia sa vo všeobecnosti neberie do úvahy v každodennom živote. Pre presnejšie výpočty (napríklad pri určovaní hmotnosti predradníka na lodiach) sa doslova berie do úvahy všetko.

Ak hovoríme o hustote vody - morská voda je ťažšia ako sladká voda. Je to spôsobené prítomnosťou solí v ňom. Pri iných látkach sa hustota mení vo väčšom alebo menšom rozsahu v závislosti od vonkajších faktorov: tlaku, vlhkosti a teploty okolia. Súčasne je látka hygroskopickejšia (absorbuje vlhkosť intenzívnejšie), tým významnejšia sa mení hustota. To znamená, že rovnaká kapacita určitého objemu, naplnená látkami s rôznou hustotou, bude mať inú hmotnosť. Napríklad hustota piesku, v závislosti od obsahu vody v ňom, sa mení asi jeden a pol krát.

Pre pohodlie užívateľov sú tabuľky prepočet gramov na mililitre pre mnoho potravín. Na základe týchto tabuliek sa vyrábajú plastové odmerky pre tekuté a sypké výrobky.

 • Vlastnosti vody
 • kg premeny na gramy

Tip 5: Ako previesť litre na mililitre

 • - ceruzkou
 • - papiera.

Na premenu litrov na mililitre jednoducho vynásobte počet litrov o tisíc. Použite nasledujúci jednoduchý vzorec:

KML = CL x 1000, kde

KML - počet mililitrov,
CL - počet litrov.

Napríklad jedna čajová lyžička obsahuje približne 0,005 litrov kvapaliny. V dôsledku toho objem čajovej lyžičky vyjadrený v mililitroch bude: 0,005 x 1000 = 5 (ml).

Ak je počet litrov celé číslo, potom na premenu litrov na mililitre jednoducho pridajte tri nuly na počet litrov napravo.

Napríklad v jednej nádobe sa zmestí asi 10 litrov vody. To znamená, že objem tejto vody v mililitroch bude: 10 x 1000 = 10 000 (ml).

Ak je počet litrov uvedený ako desatinný zlomok, preneste desatinnú čiarku na tri znaky doprava.

Napríklad kilogram benzínu zaberá približne 1,316 litra. Preto v mililitroch bude mať kilogram benzínu objem 1316 (ml).

Ak sú všetky počiatočné údaje úlohy uvedené v litroch a výsledok sa vyžaduje, aby boli prezentované v mililitroch, potom by sa všetky stredné výpočty mali vykonať v litroch a preložiť do mililitrov až po ukončení všetkých výpočtov.

Ak sa napríklad pripraví 1,325 litra čiernej farby, 0,237 litra červenej, 0,587 litra zelenej a 0,54 litra modrej na prípravu požadovaného odtieňa farby, potom sa vypočíta celkové množstvo farby v mililitroch, pridajú sa špecifikované množstvá v litroch a výsledok sa vynásobí číslom 1000.
1,325 + 0,237 + 0,587 + 0,54 = 2,689
2,689 x 1000 = 2689 (ml).

Koľko v 1 (jednom) ml (mililitri) mg (miligram)?

Povedzte, prosím, koľko v 1 (jednom) ml (mililitri) mg (miligram). A tiež záujem o množstvo v 1 (jeden) liter mililitrov (ml) av 1 m3 litra.

V jednom (1 ml) mililitri destilovanej vody sa hodí tisíc miligramov (1 g). Ak spočítame miligramy liekov v ampulkách, potom vypočítame

Príklad: objem 2 ml ampulky s roztokom 50% analgínu.

Koľko ml lieku v takejto ampulke? 2 x 50 x 10 = 1000 mg

Ak chcete správne odpovedať na otázku, musíte zistiť, čo je miligram a čo je mililiter.

Milgram je merná jednotka hmotnosti. 1 mg = 0,001 g.

Milliliter je merná jednotka pre objem. 1 ml = 0,001 1.

Prepočet jednotiek

S cieľom previesť mililitre na miligramy použite nasledujúci vzorec:

Kml = Kmg x Ro / 1000, kde

 • Kmg - počet miligramov;
 • KML - počet mililitrov;
 • Ro je hustota g / cm3.

Nižšie uvedený obrázok ukazuje hustotu niektorých látok:

Zo vzorca je zrejmé, že premena mililitrov na miligramy vyžaduje poznať hustotu látky. Napríklad, keď poznáme hustotu vody, vzorec možno zjednodušiť:

Napríklad v 1 ml vody bude 1000 mg.

Aj na Vovete sú tieto podobné otázky:

Koľko miligramov na mililiter?

Koľko miligramov na mililiter?

Na túto otázku nie je možné odpovedať konkrétne. Koniec koncov, hmotnosť a objem nie sú vždy numericky zhodné a hodnoty je ťažké vyrovnať. Potrebujete vedieť viac a hustotu.

Vzorec pre výpočet: V = m / p (objem sa rovná hmotnosti delenej hustotou). Znalosť hustoty môžete počítať.

Nie je úplne jasné, čo znamenal autor otázky. Poviem vám, ako vypočítajú počet miligramov lieku na mililiter roztoku (obsah ampulky).

Napríklad: ampulka; obsahuje 2 mililitre - 50% roztok. Koľko miligramov "analgin"; v jednej ampulke? Vypočíta sa podľa vzorca: mililiter *% * 10 = miligram. 2 ml * 50% * 10 = 1000 miligramov alebo 1 gram. To znamená, že v 2 mililitroch 50% roztoku "analgínu"; obsahuje 1000 miligramov látky "analginquot"; A v jednom mililiter, resp. 500 miligramov.

Podľa tohto vzorca pre počítanie miligramov roztoku potrebujete vedieť len% roztoku.

Sly a zaujímavá otázka. Hmotnosť sa meria v miligramoch a objem sa mení v mililitroch. Navrhované hodnoty preto nie sú úplne kompatibilné. Hoci, ak poznáte hustotu meraných kvapalín, môžete pomocou jednoduchých výpočtov zistiť, koľko miligramov je v jednom mililitri; Napríklad pre vodu v jednom miligramu 1000 mililitrov.

1 mililitr je objem rovný 1 cm3.

Keďže merná jednotka 1 ml je určená pre kvapaliny, potom zvážime hmotnosť kvapalín, ktoré zapadajú do tohto objemu.

Pre pohodlie môžete použiť znak, ktorý označuje hustotu kvapalín, ktoré najčastejšie vidíme.

Všetko, čo potrebujeme urobiť, je gramov delených centimetrov kubických, ktoré sa majú previesť na miligramy delené mililitrom

1 g / 1 cc = 1000 mg / 1 ml

petrolej 0,80 g / cm3 = 800 mg / ml - v jednom mililitri 800 miligramov petroleja

med 1,35 g / cm 3 = 1350 mg / ml - v jednom mililitri 1350 miligramov medu.

Z kurzu fyziky školy si myslím, že ste narazili na tabuľku hustoty tekutiny, v ktorej je všetko veľmi dobre napísané. Konkrétne, že v jednom mililitri je jeden kubický centimeter tekutiny.

Správna odpoveď je 1000 (tisíc).

Je možné sa o tom dlhodobo hádať, ale to, čo urobil autor tejto otázky: chmýří alebo roztavená oceľ? Prečo porovnávať objem s hmotnosťou? Je to možné? Je však jasné, že otázka je položená, pretože v mnohých lekárskych pokynoch existuje určitý zmätok objemov a hmotností. Môže byť v poriadku. Ale pre neskúsené oko je to úplný zmätok.

Preto, keď vznikne potreba pre takéto porovnania, znamená to vodu. Bola to ona, kto „vyvažuje“; mililiter s grammi.

Odpoveď nasleduje: asi 1 000 miligramov vody je obsiahnutých v jednom mililitri vody. Voda v takýchto príkladoch sa používa štandardne.

Tieto jednotky nemožno porovnávať, pretože mililiter je mierou objemu alebo kapacity, miligram je mierou hmotnosti. Hmotnosť jedného mililitra je teda daná hustotou látky, ktorá do nej zapadá. Napríklad jeden mililiter obsahuje tisíc miligramov destilovanej vody.

Ak hovoríme o vode za normálnych podmienok, potom v jednom mililitri jeden miligram. Ak hovoríme o benzíne alebo oleji alebo acetóne, potom v jednom mililitri je to menej ako jeden miligram. A ak si vezmete koncentrovanú kyselinu sírovú, potom v nej, v mililitri, je viac ako miligram.

Ako previesť ml na mg? Ako preniesť mg do ml?

Ako previesť ml (mililitre) na mg (miligramy)?

Ako previesť mg (miligramy) na ml (mililitre)?

Preklad mg do ml. Translácia ml do mg.

Pri výpočte dávok liečiv sa zvyčajne vyskytuje potreba premeny ml (mililitrov) na mg (miligramy) a naopak.

Zoberme si niekoľko prípadov.

1) Ak potrebujete vypočítať množstvo mg na ml určitého roztoku, musíte si uvedomiť, že:

100 ml roztok s koncentráciou 1% obsahuje 1 gram aktívnej (aktívnej) látky.

Pretože 1 gram = 1000 miligramov, potom v 1 ml roztoku s koncentráciou 1% bude 1000/100 - 10 mg.

Prevod ml do mg v tomto prípade je veľmi jednoduchý - jednoducho pridáme nulu k percentu obsahu roztoku.

V 1 ml 10% roztoku bude obsahovať 100 mg.

V 10 ml 10% roztoku bude obsahovať 1000 mg.

1 ml 15% roztoku obsahuje 150 mg.

2) Ďalšou možnosťou je dávkovanie lieku v mg (miligramy) a túto dávku musíme preniesť do ml sirupu alebo suspenzie.

V tomto prípade nám pomôžu informácie obsiahnuté v anotácii lieku. Udáva, koľko mg bude obsiahnuté v celkovom objeme. Napríklad:

Sumamed Suspenzia 100 mg / 5 ml - v 5 ml obsahuje 100 mg liečiva. Takže v 1 mililitri bude 100/5 = 20 miligramov.

Suspenzia Paracetamol 120 mg / 5 ml - tu v 5 ml bude 120 mg, v 1 ml: 120/5 = 24 mg.

Ak teda poznáme dávku v miligramoch, potom nebude ťažké ju preložiť do mililitrov - stačí poznať pomer účinnej látky.

Dávka liečiva je 15 mg na 1 kg telesnej hmotnosti. Napríklad, ak je hmotnosť 20 kg, potom dávka = 15 x 20 = 300 mg.

Ak je v poznámke k suspenzii napísané, že je 120 mg v 5 ml, potom je možné previesť mg na ml nasledujúcim spôsobom: t

120x = 300 x 5 -> x = 1500/120 = 12,5 ml.

1 ml obsahuje 120/5 = 24 mg a potrebujeme 300. Takže rozdelte 300 po 24 a získajte rovnaké 12,5 ml.

3) Ak sa vyžaduje premena ml na mg, potom nám pomôžu aj informácie o obsahu účinnej látky.

Napríklad sme dostali 10 ml medicínskej suspenzie s koncentráciou 200 mg / 5 ml. Preto dávku v mg považujeme za nasledovnú:

Koľko miligramov bude v jednom mililitri

Koľko miligramov bude v jednom mililitri

Pomerne často v každodennom živote (v kuchyni, v garáži, v krajine) musíme previesť miligramy na mililitre. V skutočnosti tento preklad zvyčajne nie je zložitý. Aj keď si ľudia tieto dve hodnoty často zamieňajú a často medzi nimi dávajú rovnaké znamienko. To je absolútne nemožné urobiť, najmä ak je potrebné vypočítať dávku lieku. Poďme na to v poriadku.

Čo je 1 miligram

Milgram je medzinárodné meradlo hmotnosti akejkoľvek látky, od plynnej po pevnú látku. Používa sa v Rusku a vo väčšine ostatných krajín. Jeden miligram (mg) je jedna tisícina gramu a jedna milióntina kilogramu.

Čo je 1 mililiter

Milliliter je medzinárodné meradlo objemu, v životných podmienkach sa najčastejšie používa na meranie kvapalných a sypkých produktov. Na lekársky slang sa nazýva "kocka". Jeden mililiter sa rovná jednému kubickému centimetra a jednej tisícine litra.

Ako previesť miligram na mililiter

Často sa premena miligramov na mililitre uskutočňuje pre kvapalné, niekedy sypké pevné látky.

Na to potrebujete vedieť ich hustotu.

Čo je hustota

Hustota alebo merná hmotnosť je fyzikálna veličina, ktorá odráža pomer hmotnosti k objemu látky, zvyčajne označený písmenom P (p). V každodennom živote sa hustota často vyjadruje v gramoch na centimeter kubických (g / cm3) alebo gramoch na liter (g / l). Špecifická hmotnosť čistej vody je napríklad 1 g / cm3. alebo 1000 g / l.

Preto počítanie počtu miligramov v 1 mililitri vody a v slabých roztokoch na základe toho je celkom jednoduché - 1000 mg. Na stanovenie hustoty iných látok existujú špeciálne tabuľky.

Tabuľka hustoty

Ak chcete previesť miligramy na mililitre, potrebujeme taký stôl a kalkulačku. Zoberte hustotu akejkoľvek látky vyjadrenej v g / cm kocke. Výpočet sa vykoná podľa vzorca:

Vml = Qmg x p / 1000, kde:

 • Vml - objem materiálu v mililitroch.
 • Qmg - hmotnosť materiálu v miligramoch.
 • p je hustota materiálu v gramoch / cm kocky.

Napríklad musíme určiť, koľko v mililitroch má 10 mg medu.

V tabuľke nájdeme požadovanú látku, určíme jej hustotu. Kocka hustoty medu 1,35 g / cm Nahraďte vzorec:

Vml = 10 x 1,35 / 1000 = 0,0135 ml. Preto 1 mg medu bude mať objem 0,00135 ml.

Ak máte po ruke tabuľku hustoty, vyjadrenú v gramoch na liter, musíte použiť nasledujúci vzorec:

Môže byť potrebné vykonať reverznú akciu - na premenu mililitrov na miligramy. Na tento účel opäť potrebujeme stôl a kalkulačku. Vzorec pre výpočet bude teraz vyzerať takto:

 • Qmg = Vml x p x 1000 - pre hustotu, vyjadrenú v gramoch na kubický centimeter.

Napríklad potrebujeme vedieť, koľko 75 mg alkoholu váži v mg.

Obrátime sa k tabuľke, nájdeme hustotu požadovanej látky v kocke g / cm, nahradíme hodnoty vo vzorci:

 • Qmg = 75 ml x 0,80 x 1000 = 60000 mg.

Ak sú hodnoty hustoty v tabuľke v gramoch na liter, vzorec bude vyzerať takto:

 • Qmg = Vml x p.

Pre náš príklad dostaneme:

 • Qmg = 75 ml x 800 = 60000 mg.

Ak nie sú k dispozícii žiadne tabuľky, hustota látky môže byť stanovená nezávisle. K tomu budete potrebovať meradlo (presnejšie, čím lepšie), meracie pomôcky a kalkulačku.

Ako odmerku môžete použiť akúkoľvek nádobu so známym objemom - sklenenú nádobu, brúsené sklo, odmerku atď. Pre tekutý produkt s malým objemom (do 20 ml) môžete použiť lekársku striekačku.

Vašou úlohou je čo najpresnejšie zmerať objem s meranou kapacitou v mililitroch a odmerať meranú látku v gramoch. Ďalej by mala byť hmotnosť produktu vydelená objemom. Výsledkom je hustota:

 • p = Qmg / Vml.

No, potom použite vzorec pre výpočet, vyjadrený v g / cm kocky.

Pri varení nie je potrebná väčšia presnosť, takže môžete použiť také množstvo objemu ako lyžicu. Je známe, že objem polievkovej lyžice je asi 15-18 ml a objem čajovej lyžičky je asi 6 ml. Teraz zostáva zistiť, koľko tento objem váži. Pozrite si tabuľku:

Naučiť sa správne počítať: koľko miligramov na mililiter

Zvyčajne meranie objemu a dĺžky záujem tých, ktorí študujú základné zákony fyziky alebo chémie, kde je potrebné previesť jednu jednotku merania na inú. Zvážte dôležitú otázku fyziky - systém premeny miligramov na mililitre a späť.

Definícia pojmov

V súlade s medzinárodnou klasifikáciou prekladu sa miligramom rozumie 1/1000 gramov alebo 1/1000 000 kilogramov.

Je to jednotka merania hmotnosti a nemôže byť plným ekvivalentom mililitra kvôli rozdielnemu objemu a hustote látky. V medzinárodnej normalizácii sa označuje ako „mg“, zatiaľ čo skratka „mg“ sa prijíma v Rusku.

100 mg je 1/10 gramu, ale aplikuje sa na vodu, takmer desaťtisíckrát menej ako jeden liter vody. Túto skutočnosť je dôležité zvážiť pri používaní medzinárodného systému prevodu z jednej jednotky hmotnosti na druhú, ale najlepšie je použiť špeciálne školské karty. Umožňujú opakovať prekladovú tabuľku.

Pravidlá prekladu

Z kurzu fyziky vieme, že správny preklad z jednej jednotky merania do druhej je možný len vďaka takejto koncepcii ako hustote látky. To platí aj pre vlastnosti konverzie mg na ml.

Prax ukazuje, že 1 mg zodpovedá 1 cm3. Hmotnosť kvapalných látok však nie je úplne porovnateľná s hmotnosťou pevných látok. Napríklad objem kvapaliny závisí od hustoty samotnej látky v kvapalnom stave.

Hustota sa veľmi líši podľa toho, aký materiál sa použije na analýzu. Všetky údaje pre preklad možno nájsť v štandardnej tabuľkovej funkcii, ktorá je dostupná v každej učebnici fyziky.

Ak chcete presne vykonať prenos (na určenie 5 ml - to je koľko gramov), musíte postupovať podľa týchto krokov:

 1. Vzhľadom k tomu, že mililiter nie vždy zodpovedá miligramu, jedinou výnimkou je voda a potom približne.
 2. Gram rozdelený na centimeter kubický by sa mal previesť na miligram delený milimetrom v kocke.
 3. Zoberme si, že niektoré kvapaliny môžu byť oveľa ťažšie ako obyčajná voda, napríklad: ortuť a niektoré iné kvapaliny.

Ak chcete vedieť, koľko miligramov na mililiter určitej kvapaliny, napríklad vody.

To je zaujímavé! Einsteinova špeciálna teória relativity: stručné a jednoduché slová

Vyššie sme uviedli, že hmotnosť vody je porovnateľná s hmotnosťou pevnej látky, ktorá sa vysvetľuje hodnotami hustoty. 1 ml vody sa rovná tisícine jedného litra, rovnako ako 1 miligram je len tisícina gramu.

Hustota čistej vody - 0, 997 kg na meter kubický. S cieľom odpovedať na otázku, ako previesť miligramy na mililitre, sa uchýlia k štandardnému systému konverzie jednotiek merania, ktoré študujú na strednej škole.

Aby sme vedeli, koľko mg je obsiahnutých v mg, je dôležité pochopiť pomer tabuľkových parametrov a prísne dodržiavať všetky údaje.

Tabuľka zobrazuje hlavné ukazovatele medicínskych hodnôt pri prenose z jednej jednotky do druhej.

Výpočet dávky liekov

Meranie objemu kvapalín

1 čajová lyžička = 5 ml.

1 dezertná lyžica = 2 čajové lyžičky = 10 ml.

1 polievková lyžica = 3 čajové lyžičky = 15 ml.

Zloženie - 15 mg / 5 ml. To znamená, že 1 lyžička obsahuje 15 mg. liek.

Ak Vám bola pridelená jednorazová dávka 15 mg, znamená to, že by ste mali užiť 1 lyžičku sirupu v 1 dávke.

Ak Vám bola pridelená jednorazová dávka 30 mg, potom na 1 príjem užívajte 2 čajové lyžičky sirupu.

Fľaša obsahuje 80 mg / 160 ml, kde je účinná látka 80 mg. V tomto prípade sa liek odporúča, aby 1 lyžičku 2 krát denne.

Vypočítajte dávku v 1 ml: na to sa musí dávka látky v celom objeme vydeliť celým objemom kvapaliny: t

80 mg delené 160 ml = 0,5 mg v 1 ml.

Vzhľadom k tomu, lyžička má 5 ml, výsledok sa vynásobí 5. To je: 0,5 mg X 5 = 2,5 mg.

V dôsledku toho 1 čajová lyžička (jednorazová dávka) obsahuje 2,5 mg. účinnej látky.

Pokyny naznačujú, že 60 ml pripraveného roztoku obsahuje 3000 mg účinnej látky.

60 ml je 12 čajových lyžičiek na 5 ml.

A teraz robíme výpočty: uvedená dávka látky je 3000 mg. delené číslom 12. To je: 3000 mg / 12 = 250 mg.

Takže 1 lyžička hotového roztoku je 250 mg.

100 mg. účinná látka je obsiahnutá v 5 ml.

V 1 ml. obsahuje: 100 delené 5 = 20 mg. účinnej látky.

Potrebujete 150 mg.

Rozdeľujeme 150 mg 20 mg - ukáže sa 7,5 ml.

1 ml. vodný roztok - 20 kvapiek

1 ml. alkoholový roztok - 40 kvapiek

1 ml. roztok alkohol-éter - 60 kvapiek

ŠTANDARDNÉ RIEŠENIE ANTIBIOTIKOV PRE INTRAINUS INTELLIGENCE

1 ug = 1/1000 mg;

1% zodpovedá 10 g / l a 10 mg / ml;

2% 20 g / l alebo 20 mg / ml;

1: 1000 = 1 g / 1 000 ml = 1 mg / ml;

1:10 000 = 1 g / 10 000 ml = 0,1 mg / ml alebo 100 μg / ml;

1: 1 000 000 = 1 g / 1 000 000 ml = 1 µg / ml

Ak sa rozpúšťadlo v balení nedodáva, potom sa pri zriedení antibiotika 0,1 g (100 000 IU) prášku vezme 0,5 ml. riešenie.

Preto pre chov:

0,2 g Potrebujete 1 ml. rozpúšťadlá;

0,5 g. Potrebujete 2,5-3 ml. rozpúšťadlá;

1 g Potrebujete 5 ml. rozpúšťadlá;

V ampicilínovej liekovke je 0,5 g suchého liečiva. Koľko je potrebné vziať rozpúšťadlo do 0,5 ml. roztok bol 0,1 g sušiny.

Keď sa zriedi antibiotikom 0,1 g, suchý prášok berie 0,5 ml. rozpúšťadlo:

0,1 g sušiny - 0,5 ml. rozpúšťadlo

0,5 g sušiny - X ml. rozpúšťadlo

dostaneme: 0,5x0,5 = 0,5xX, ďalej 0,25 = 0,5X, ďalej X = 0,25: 0,5 = 2,5 ml.

Odpoveď: na 0,5 ml. roztok bol 0,1 g sušiny je potrebné vziať 2,5 ml. rozpúšťadlá.

V injekčnej liekovke s penicilínom je 1 000 000 IU suchého lieku. Koľko je potrebné vziať rozpúšťadlo do 0,5 ml. roztok bol 100 000 IU sušiny.

100 000 IU sušiny - 0,5 ml. sušiny

1 000 000 U - X ml. rozpúšťadlo

dostávame: 1 000 000х0,5 = 100 000хХ, ďalej 500 000 = 100 000Х, ďalej X = 500 000: 100 000 = 5 ml.

Odpoveď: že v 0,5 ml roztoku bolo 100 000 ED. je potrebné vziať 5 ml. rozpúšťadlá.

V liekovke s oxacilínom je 0,25 g suchého liečiva. Koľko je potrebné vziať rozpúšťadlo do 1 ml. roztok bol 0,1 g sušiny.

1 ml. roztok - 0,1 g

sme získali: 1x0,25 = 0,1xX, ďalej 0,25 = 0,1X, ďalej X = 0,25: 01 = 2,5 ml.

Odpoveď: na 1 ml. roztok bol 0,1 g sušiny, ktorú musíte užiť 2,5 ml. rozpúšťadlá.

Pacient musí zadať 400 000 jednotiek. penicilín. Fľaša s objemom 1 000 000 IU. Zrieďte 1: 1.

Koľko ml. riešenie.

Pri zriedení 1: 1 v 1 ml. obsahuje 100 000 jednotiek. 1 fľaša penicilínu na 1 000 000 IU. sme 10 ml. riešenie.

Ak pacient potrebuje zadať 400 000 IU, je potrebné užiť 4 ml. výsledného roztoku.

Varovanie! Pred použitím liekov je potrebné poradiť sa s lekárom. Informácie sú uvedené len na účely odkazu.

3.5. Drogy a matematika: ako vypočítať dávku lieku

Veľa z toho, čo čítate nižšie, sa môže zdať divné a dokonca urážlivé. Koniec koncov, táto "veľa" je študovaná v prvých troch ročníkoch bežnej strednej školy.

Pripomienky a primitívne vysvetlenia však môžu byť užitočné vzhľadom na to, že budete robiť výpočty v obzvlášť nervóznom stave kvôli chorobe dieťaťa.

Takže budeme hovoriť o tom, ako správne vypočítať dávku lieku pre dieťa.

Dávka lieku predpísaná pre Vaše dieťa by sa mala určitým spôsobom merať a použiť ako merné jednotky:

 • hmotnostné jednotky (gramy, miligramy atď.);
 • jednotky objemu (liter, mililiter, kvapka, atď.);
 • špeciálne jednotky (podmienené, biologické atď.);
 • jednotiek špecifickej dávkovej formy (tableta, kapsula, ampulka atď.).

Základnou jednotkou merania [1] hmotnosti je gram a jeho deriváty - miligram a mikrogram.

 • gramov - g;
 • miligram - mg;
 • mikrogram - mcg.

V 1 g - 1 000 mg alebo 1 000 000 mkg.
1 mg - 1 000 mcg.

 • 1,0 je gram;
 • 0,001 je miligram;
 • 0,000001 je mikrogram.

Základnou jednotkou merania objemu je mililiter. Obvyklý liter v každodennom živote sa zriedka používa ako dávka, ale niekedy sa niekedy používa. Napríklad „objem tekutiny potrebnej na očistnú klystír je 1 liter“ alebo „denný objem infúznej terapie je 1,5 litra“.

V 1 litri - 1 000 ml.

Jednotka objemu musí byť zadaná!

Ak nie je špecifikované, tzn. 15,0 je jednoducho napísané - to znamená, že to nie je objem, ale hmotnosť - 15 gramov. Ak je to okolo mililitrov, potom vedľa čísla 15 by malo byť napísané - ml: 15,0 ml.

Prosím, buďte opatrní: najčastejšou rodičovskou chybou je, keď sa zmätia MG a ML.

Opäť venujeme pozornosť, pretože tento moment je mimoriadne dôležitý!

Nezamieňajte jednotky hmotnosti a objemu - to je veľmi, veľmi dôležité!

Vždy, keď je určitý liek predpísaný parenterálne v určitom množstve ml, je otázkou, či tento objem bude meraný injekčnou striekačkou na injekciu správnej veľkosti alebo bude použitá fľaša s infúznym roztokom s príslušnými objemovými značkami.

Obaly moderných, mililitrových dávkovacích liekov na orálne podávanie nevyhnutne obsahujú špeciálne meracie zariadenia: uzávery, pipety, striekačky, šálky, odmerné lyžice.

Ak nie je nič takého a liek je stále predpísaný vo vnútri a v ml, na meranie požadovaného objemu by sa mali použiť injekčné striekačky alebo špeciálne odmerné odmerky predávané v lekárňach.

Neštandardná a nepresná jednotka merania objemu je pokles. Objem kvapky je do značnej miery určený fyzikálnymi vlastnosťami odmeranej kvapaliny.

Napríklad objem jednej kvapky roztoku alkoholu je v priemere 0,02 ml a objem jednej kvapky vodného roztoku sa môže pohybovať od 0,03 do 0,05 ml.

Lekári a lekári sa už dlho dohodli, že štandardná lekáreň, lekárske opatrenie, kvapky je 0,05 ml.

1 ml = 20 kvapiek.

Ak je roztok konkrétneho lieku predpísaný dieťaťu v kvapkách a je to moderný liek, balenie zvyčajne obsahuje špeciálnu pipetu alebo uzáver fľaše je špeciálny kvapkadlo.

Ak nie je pipeta alebo kvapkadlo, potom môžete použiť štandardnú lekársku pipetu predávanú v akejkoľvek lekárni. Ak je predpísaných veľa kvapiek, je možné použiť jednorazovú striekačku na meranie potrebného objemu tekutiny.

Pridelené 10 kvapkám - potom je to 0,5 ml; 40 kvapiek, respektíve 2 ml.

Môžete použiť aj vzorec:

počet ml = počet kvapiek delený 20.

Hlavná vec na zapamätanie je, že vždy, keď je určitý liek predpísaný v kvapkách, a nemôžete prísť na to, čo dostať tieto kvapky, dobre, v takýchto situáciách je jasne naznačené, že objem jednej kvapky je 0,05 ml. A to znamená, že s 1 ml injekčnou striekačkou vo Vašom dome môžete ľahko a úplne presne určiť správne množstvo lieku: 2 kvapky - 0,1 ml, 3 kvapky - 0,15 ml, 5 kvapiek - 0,25 ml a tak ďalej

Ešte viac neštandardných (v porovnaní s kvapkami) objemových meracích jednotiek je rad lyžíc pre domácnosť, ktoré sa niekedy (ale menej a menej často) používajú na dávkovanie nízko aktívnych a relatívne bezpečných liekov.

Štandardný objem lyžíc v ml:

 • lyžička - 5 ml;
 • dezertová lyžica - približne 10 ml (neexistuje jednotný štandard);
 • polievková lyžica - v krajinách SNŠ - 18 ml, v USA, Kanade - 15 ml, v Austrálii - 20 ml;

V niektorých krajinách sa používa takýto koncept ako detská lyžica.

Ak chcete úplne uzavrieť tému kuchynského náčinia na meranie objemu, myslieť na sklo. Dávkovacie poháre, ktoré sa viac používajú pri varení, ale niekedy sa používajú v lekárstve na meranie objemu nálevov, odvarov, oplachov atď.

Účinná látka je v kvapalnom lieku v určitej koncentrácii. Číselná hodnota tejto koncentrácie sa odráža v takom zdanlivo zrejmom, ale nie vždy jasnom vyjadrení, ako percento roztoku.

Výraz "5% roztok kyseliny askorbovej" nevyzerá vôbec zložito a záhadne. Napriek tomu by sa malo objasniť, aby sa konečne bodka i.

Je teda obvyklé zobrazovať koncentráciu vo farmakológii ako počet jednotiek hmotnosti na jednotku objemu. Výraz „1% roztok“ znamená, že 1 g účinnej látky je v 100 ml kvapaliny.

V drvivej väčšine prípadov sa objem tekutiny priradený dieťaťu meria v mililitroch. Preto prepočítame:
100 ml - 1 g;
10 ml - 0,1 g;
1 ml - 0,01 g
0,01 g je 10 mg. Je to logický záver: v 1 ml 1% roztoku obsahuje 10 mg účinnej látky.

Ukazuje sa, že na výpočet potrebného množstva účinnej látky v jednotkovom objeme (v 1 ml) je celkom jednoduché: na to je potrebné pridať len nula k počtu percent.

 • v 1 ml 5% roztoku kyseliny askorbovej - 50 mg askorbíny;
 • v 1 ml 50% roztoku dipyrónu - 500 mg dipyrónu;
 • v 1 ml 0,1% roztoku loratadínu - 1 mg loratadínu;
 • v 1 ml 66,7% roztoku laktulózy - 667 mg laktulózy;
 • v 1 ml 0,05% roztoku chlórhexidínu - 0,5 mg chlórhexidínu...

Výrobcovia detských dávkovacích foriem sú veľmi skeptickí k rodičovským matematickým zručnostiam. Návod môže čítať "loratadín 0,1% roztok", ale na obale bude označený veľkými písmenami: "loratadín 1 mg / 1 ml" alebo "loratadín 5 mg / 5 ml."

Veľké množstvo tekutých liekov je k dispozícii v rôznych koncentráciách. V 1 ml suspenzie paracetamolu môže byť 20 a možno 50 mg: „120 mg / 5 ml“ alebo „250 mg / 5 ml“ sa zapíše na kapsulu so suspenziou. Pracovník lekárne nebude schopný správne sa uvoľniť a matka nebude schopná správne dávať detskému paracetamolu podanému v dávke „5 ml suspenzie“ - potrebujete vedieť, o akú koncentráciu suspenzie ide. Takže vždy, keď sa dieťaťu podá tekutina, je dôležité uistiť sa, že nepoznáte iba názov roztoku, ale aj jeho koncentráciu!

Situácia, keď lekár predpisuje roztok, sirup, suspenziu atď., Ale neindikuje koncentráciu, je však možná.

Napríklad laktulózové sirupy vyrábajú takmer všetci výrobcovia vo forme 66,7% roztoku. A keď lekár napísal: „Laktulóza sirup 5 ml ráno pred raňajkami“, potom nie je žiadna chyba.

Ďalšia možnosť: ide o liek označený špecifickým obchodným názvom.

Príklad takéhoto stretnutia: "nurofen pre deti, suspenzia, pri teplote nad 39 ° C, 10 ml vo vnútri." Suspenzia nazývaná "nurofen pre deti" je dostupná len v jednej koncentrácii - 100 mg / 5 ml. Preto je všetko napísané správne, nie je možné urobiť chybu.

Ďalšou otázkou je, že lekáreň vám môže povedať niečo takéto: „Teraz nemáme nurofen pre deti v pozastavení. Máme ďalší liek, ale ako súčasť ibuprofénu, ako v nurofene, a to je ďalší - len v tabletách po 0,4. Všetko ostatné je v regionálnom centre, autobus zajtra ráno... "

A potom budete počítať:

- 10 ml s koncentráciou 100 mg / 5 ml - to znamená, že sme dostali 200 mg.

A v tablete 0,4 - to je 400 mg.

Takže budeme presviedčať Mashu, aby prehltla pol pilulky...

Ďalší kľúčový bod. Znalosť koncentrácie je potrebná nielen pri perorálnom podávaní liekov a dávkovaní v ml. Pri topickom podávaní a dávkovaní s kvapkami - to nie je menej dôležité.

A ak je predpísané „xylometazolin 2 kvapky do každej nosovej dierky 3 krát denne“, potom pred kvapkaním je potrebné vopred objasniť, aký druh xylometazolínu je 0,1% alebo 0,05%?

Koncentrácia účinnej látky v dermatologických činidlách je tiež vyjadrená percentami, ale nie je tu žiadna špecifickosť. Preto, ak sa hovorí „hydrokortizónová masť 1%“, znamená to, že 1 ml tejto masti obsahuje 10 mg hydrokortizónu. Ale rovnako ako pri suspenzii paracetamolu sa nedá jednoducho napísať „masť hydrokortizónu“, pretože táto masť je 0,5%, 1%, 2,5%.

Teraz o dávkovanie pomocou špeciálnych jednotiek. Pokiaľ ide o určité dávkové jednotky, počet týchto jednotiek je spojený buď s jednotkou objemu alebo so špecifickým balením alebo dávkovou formou. Tento vzťah musí byť nevyhnutne objasnený!

To znamená, že je nevyhnutné si uvedomiť, že je to presne 40 jednotiek alebo 100 jednotiek liečiva, ktoré sú obsiahnuté v 1 ml roztoku inzulínu.

Je potrebné vedieť, že v tejto pilulke s pankreatínom je dávka 10 000 lipázových jednotiek. Je to 10 tisíc, nie 40 alebo 25.

Je potrebné vedieť, že v tejto sterilnej liekovke je 500 000 jednotiek sodnej soli benzylpenicilínu.

Ešte raz by som rád zdôraznil, že vždy, keď je v jednotkách niečo priradené, je nevyhnutné objasniť, do akej miery je v ktorej fľaštičke, v ktorej kapsule presne tento počet jednotiek obsahuje.

Použitie špecifickej dávkovej formy ako jednotky dávkovania je spojené s obrovskými ťažkosťami a množstvom chýb.

V tej istej tabletke rovnakého farmaceutického činidla môže byť iné množstvo účinnej látky. Napríklad v jednej tablete paracetamolu môže byť 80, 120, 125, 200, 285, 325, 500 alebo 564 mg. Je zrejmé, že nikto nemôže riadne predávať v lekárni alebo dať dieťaťu paracetamol, predpísané v dávke "1 tableta".

Preto by sa vedľa názvu liečiva a vybranej dávkovej formy malo uviesť množstvo aktívnej zložky v tejto konkrétnej dávke, ktorá je predpísaná konkrétnej dávkovej forme pre pacienta.

Indikácia pilulky alebo kapsuly, pri absencii informácií o obsahu účinnej látky, môže byť v niektorých prípadoch odôvodnená skutočnosťou, že nie je na výber pilulky tejto konkrétnej drogy.

Toto je možné, ak:

 • Liečivo je dostupné v tejto dávkovej forme len s presne definovaným množstvom účinnej látky. Napríklad ornidazol je dostupný v tabletách 0,5. Nie sú žiadne iné pilulky. Nebudete sa mýliť;
 • liek je predpísaný pod obchodným názvom a konkrétny výrobca ho uvoľňuje len v tejto dávkovej forme - nie je na výber. Napríklad jedna tableta suprastínu vždy obsahuje 0,025 chlórpyramínu. Preto, ak je predpísaný suprastín, jedna tableta dvakrát denne, nebudete pokaziť;
 • Liek je prísne definovaný, chránený kombináciou určitých zložiek. Napríklad dekatilen, pastilky. Neexistuje žiadne iné decatilenum. Nebudete sa mýliť.

Už vieme, že optimálny spôsob dávkovania liekov deťom je založený na vzťahu dávky k hmotnosti dieťaťa.

Zvážte jemnosť takéhoto dávkovania na príklade najobľúbenejšieho antipyretického činidla pre deti - paracetamolu.

Z bodu 2.1. vieme, že jedna dávka paracetamolu je 10-15 mg / kg.

Máme dieťa s hmotnosťou 15 kg. Jedna dávka liečiva je teda v rozsahu od 150 (10 x 15) do 225 (15 x 15) mg.

Kúpili sme suspenziu 120 mg / 5 ml. To znamená, že v jednom ml - 24 mg. A potrebujeme 150 až 225. Preto je naša jednorazová dávka približne 6,2–9,3 ml.

Kúpili sme suspenziu 250 mg / 5 ml. To znamená, že v jednom ml - 50 mg. A potrebujeme 150 až 225. Preto, naša jednorazová dávka - 3-4,5 ml.

Kúpili sme 200 mg tablety. A potrebujeme 150 až 225. Preto, naša jednorazová dávka - 1 tableta.

Kúpili sme 325 mg tablety. A potrebujeme 150 až 225. Preto je naša jednorazová dávka polovica pilulky.

Teraz sa poďme zaoberať dennou dávkou rovnakého paracetamolu. Ak existuje dôkaz, tento liek sa môže podávať opakovane v priebehu jedného dňa, ale nie viac ako 4-5-krát, a je veľmi dôležité, aby interval medzi dávkami bol aspoň 4 hodiny.

To isté dieťa - telesná hmotnosť 15 kg. Maximálna denná dávka lieku v žiadnom prípade nesmie prekročiť 60 mg / kg. To znamená, že naše dieťa môže byť maximálne 15 x 60 - 900 mg denne.

Kúpili sme suspenziu 120 mg / 5 ml. To znamená, že v jednom ml - 24 mg. A nepotrebujeme viac ako 900. Takže maximálna denná dávka je 37,5 ml (900/24).

Kúpili sme suspenziu 250 mg / 5 ml. To znamená, že v jednom ml - 50 mg. A potrebujeme maximálne 900 denne, preto by naša denná dávka nemala prekročiť 18 ml (900/50).

Kúpili sme 200 mg tablety. Takže, jeden nemôže trvať viac ako štyri pilulky denne.

Kúpili sme 325 mg tablety. To znamená, že našou maximálnou dennou dávkou sú 2 tablety a tri štvrtiny viac tabliet.

Už toto je náš zoznam ukazuje, že s vedomím hmotnosti a potrebnej jednorazovej / dennej dávky je pomerne ľahké urobiť racionálnu voľbu dávkovej formy. Je zrejmé, že podanie 3 ml suspenzie dieťaťu je vo väčšine prípadov omnoho ľahšie ako 10 ml alebo pol tablety. Preto pre dieťa s hmotnosťou 15 kg bude optimálnou dávkovacou formou paracetamolu prípadne suspenzia 250/5 ml.

Ešte viac indikatívne je v tomto ohľade voľba optimálnej dávky paracetamolu na rektálne podanie.

Je známe, že pri použití čapíkov je jedna dávka paracetamolu vyššia ako pri orálnom podaní a je 20 až 25 mg / kg. Dieťa s hmotnosťou 10 kg by teda malo dostať sviečku obsahujúcu od 200 do 250 mg. Ideme do lekárne, a ukazuje sa, že paracetamol sviečky obsahujúce 50, 80, 100, 125, 150, 250, 300, 500, 600 a dokonca 1000 mg sú k dispozícii na predaj. V našej situácii je najlogickejšie kúpiť sviečky 250 mg a používať ich s minimálnou záťažou pre detskú psychiku. Ale nemusí to všetko vedieť a posmievať sa dieťaťu strhnutím dvoch 100 mg sviečok do neho, alebo zosmiešňovaním seba, snažiac sa odrezať polovicu 500 mg sviečky zo sviečky.

Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že starostlivé preštudovanie listu s lekárskymi predpismi vám v mnohých prípadoch umožní ušetriť značné finančné prostriedky.

Príklady priradenia: "suspenzia azitromycínu. 200 mg raz denne, pol hodiny pred jedlom, 3 dni v rade. “ Ideme do lekárne a ukazuje sa, že antibiotikum azitromycín v suspenzii sa predáva v nasledujúcich baleniach:

 • prášok na prípravu suspenzie 100 mg / 5 ml, liekovka 20 ml;
 • prášok na suspenziu 200 mg / 5 ml, 15 ml injekčná liekovka;
 • prášok na prípravu suspenzie 200 mg / 5 ml, liekovka 30 ml;
 • prášok na prípravu suspenzie 200 mg / 5 ml, fľaša 20 ml.

Je jasné, že optimálna voľba v našej situácii je 200 mg / 5 ml, fľaša s objemom 15 ml stačí na predpísaný priebeh liečby. Akékoľvek iné balenie nie je ekonomicky životaschopné: buď ho musíte kúpiť alebo zostane.

Bohužiaľ, často je situácia, keď lekár jednoducho nemá čas sledovať rýchlo sa meniaci rozsah lekární. A v tomto prípade sú takéto stretnutia celkom možné: "loratadín 5 mg 1 krát denne počas 2 týždňov." To je samozrejme nesprávne, ale veľmi malé rodičovské intelektuálne úsilie rieši tento problém.

Takže prichádzame do lekárne. - Potrebujeme loratadín, 5 mg.

Ukazuje sa, že loratadín je dostupný v tabletách po 10 mg, ako aj v sirupoch alebo suspenziách - 1 mg / 1 ml.

5 mg je polovica tablety alebo 5 ml sirupu. Nechceme rozdeliť tablety, a dokonca aj pri prehltnutí tabliet máme problémy s omrvinkami, takže dostaneme tekuté chuti a dávame to, čo lekár predpísal...

Mimochodom, pred nákupom vykonávame jednoduché výpočty: 5 ml denne, a 2 týždne, to je 5 x 14 - ukazuje sa, že 70 ml je potrebných na priebeh liečby. A koľko je tam vo fľaši? Máme záujem: ukazuje sa, že v jednej injekčnej liekovke so sirupom alebo suspenzii loratadínu môže byť 30, 50, 60, 100, 120 a 150 ml. Pravdepodobne najviac racionálne kúpiť fľašu 100 ml - prosím dajte...

A posledná vec, na ktorú by som rád upriamil vašu pozornosť. Kedykoľvek lekár predpíše pilulky, ktoré majú byť rozdelené, je to buď uvedené slovami (polovica, tretina, štvrtina) alebo zlomok: 1/2, 1/3, 1/4.

A ak sa hovorí, že "glukonát vápenatý 0,5" - to nie je polovica pilulky (!), To je pol gramu - 0,5 g.

0,25 nie je štvrtina pilulky, to je 0,25 g.

[1] Tu a ďalej, keď hovoríme výraz „základná jednotka“, rozumieme jednotku, základnú z hľadiska dávkovania liekov. To znamená, že vieme, že z hľadiska medzinárodného systému jednotiek (International System, SI) je základnou jednotkou hmotnosti kilogram (kg) a štandardnou jednotkou objemu je meter kubický (m 3).

Kalkulačka Milligram do gramov

Online prevodník milligramu sa rovná gramom

Môžete previesť miligramy na gramy.

Koľko gramov v miligramoch - prepočet gr v mg

miligramov
Milgram (označenie: „mg“) je jednotka merania hmotnosti 1/1000 gramov alebo 1/10000000 kilogramu (používa sa aj hodnota „1E-6 kg“).

gramov
Gram (notácia: „g“) je metrická jednotka hmotnosti. Jeden gram je 1/1000 kg v SI alebo 1E3 kg. Dnes je gram široko používaným opatrením na výpočet pevných látok v potravinách a obchodoch s potravinami po celom svete.