Je tu možnosť vyhnúť sa vojenskej službe s pankreatitídou

Pankreatitída je akútny alebo chronický zápalový proces v pankrease. Čím bližšie je ofenzívny vek mladého muža, ktorý má problémy s fungovaním tohto orgánu, tým častejšie sa on a jeho rodičia začínajú snažiť nájsť odpoveď na otázku - berú armádu s pankreatitídou?

Regulačná dokumentácia

Existuje tzv. „Harmonogram chorôb“, schválený vládnym nariadením a je voľne dostupný. Jeho body sa niekedy môžu zmeniť, ale pre rok 2016 je dôležité vydanie pre rok 2016.

Pankreatitída, ktorá súvisí s chorobami tráviaceho systému, sa zvažuje v článku 59. Vhodnosť mladého muža trpiaceho pankreatitídou vo vojenskej službe je určená rozsahom, v akom sú narušené normálne funkcie pankreasu a frekvenciou exacerbácií ochorenia, ktoré sa v ňom vyskytuje.

Každý, kto má záujem o tento problém, má možnosť vopred sa dozvedieť o svojich možnostiach dostať sa do pohotovostnej služby alebo sa jej vyhnúť. Stačí si prečítať článok a overiť informácie s diagnózou. Podľa neho bude možné navrhnúť možnosti vývoja situácií spojených s výzvou.

Závažnosť pankreatitídy

Spôsobilosť vojenského štábu určuje spôsobilosť pre vojenskú službu kontrolou zdravotných problémov žiadateľa so zoznamom chorôb, ktoré obmedzujú alebo úplne vylučujú odvod.

Kategórie menovania sa vykonávajú po preskúmaní lekárskej komisie počas obdobia prijímania do zamestnania.

Existujú 3 skupiny pankreatitídy:

 • "A". Toto ochorenie je charakterizované závažnými léziami - prítomnosťou recidivujúceho zápalu, úplnou alebo čiastočnou neprítomnosťou pankreasu v dôsledku operácie, keď zomrie alebo hnisavým zápalom. Ak sa choroba draftee často zhoršuje, existujú komplikácie vo forme diabetu, vyčerpania, hypovitaminózy, potom dostane kategóriu "D" vhodnosti pre armádu. Stanovuje úplné oslobodenie od vojenskej služby.
 • "B". V tomto článku sú uvedené funkcie pankreatitídy s miernym poškodením. Chlapci sú neproduktívni, ak majú zápal pankreasu s poruchami určitých funkcií (sekrečné, endokrinné) a jeho ročné exacerbácie sa vyskytujú častejšie ako 2-krát. Pre zdravie je kategórii „B“ pridelená cena, čo znamená obmedzenú spôsobilosť na službu, vrátane vydania vojenského preukazu, zápisu, ale s možnosťou náboru počas vojny.
 • "B". Hovoríme o menších funkčných poruchách v súvislosti s pankreatitídou. S ojedinelými exacerbáciami ochorenia (menej ako 2-krát ročne), ktoré sú dobre ošetrené liečbou, bude mladý muž uvedený do prevádzky s výnimkou niektorých vojakov. Nemôže byť tanker, ponorka, parašutista, námorník.

Dokumenty na potvrdenie pankreatitídy

Ak chcete získať kategóriu "B" alebo "D", vynímajúc z vojenskej služby, musí zamestnanec pripraviť dokumenty, ktoré naznačujú, že má pankreatitídu, pričom v nich uvádza závažnosť ochorenia, frekvenciu exacerbácií, funkčný stav pankreasu v aktuálnom čase.

Musí sa odoslať:

 • originály lekárskych záznamov (ich overené kópie) s pečiatkami, podpismi;
 • závery kliniky v mieste bydliska mladého muža s opisom anamnézy a aktuálnym stavom;
 • certifikáty od gastroenterológa;
 • údaje o výsledkoch laboratórneho, inštrumentálneho vyšetrenia (ultrazvuk, röntgen a iné);
 • informácie o prípadoch hospitalizácie (Oddelenie gastroenterológie alebo chirurgie) spojené so zhoršením zdravotného stavu (výpisy z histórie ochorenia).

Ak neexistujú niektoré z vyššie uvedených dokumentov, ak existujú závažné dôvody pre závažnosť ochorenia (znalecký posudok, testy), lekári lekárskej komisie môžu poskytnúť vojakovi žiadosť o ďalšie vyšetrenie vo vojenskej nemocnici. Je tiež možné priradiť kategóriu spôsobilosti na obsluhu „G“, čo znamená dočasné oneskorenie 6 mesiacov na vyšetrenie a liečbu.

Ak sa počas pôrodu zistí pankreatitída, vojak má dostať určitý odklad na určitý čas alebo plnú províziu za chorobu.

Problém rieši iba vojenská komisia.

Preto otázka, či vziať armádu s chronickou pankreatitídou, sa vždy zvažuje v závislosti od stupňa jej závažnosti. Vojak môže byť úplne prepustený zo služby, obmedzený alebo povolaný k určitým jednotkám.

O niektorých zložitostiach prechodu lekárskej komisie v armáde pozri video:

Berú do armády chronickú pankreatitídu?

Pankreatitída je ochorenie, ktoré sa môže vyvinúť v akomkoľvek veku - vrátane detí, adolescentov a mladých ľudí. V tomto ohľade sa často zaujímajú mladí muži vojenského veku, ktorí trpia zápalom pankreasu, a či berú armádu s pankreatitídou?

Vhodnosť na výkon služby v ozbrojených silách Ruskej federácie sa určuje v súlade s dokumentom s názvom „Zoznam chorôb“. Pankreatitída je uvedená v článku 59 tohto dokumentu a prijatie na vojenskú službu alebo oslobodenie od odvodov závisí od závažnosti ochorenia.

Pankreatitída v drafátoch

Podľa článku 59 zoznamu chorôb, v prítomnosti pankreatitídy, doba použiteľnosti náboru je určená stupňom dysfunkcie pankreasu a frekvenciou exacerbácií. V závislosti od týchto faktorov má článok 59 3 body: t

 • bod "a" - pankreatitída s významným porušením endokrinného systému (vylučovanie hormónov) a / alebo vylučovaním (vylučovanie tráviacich enzýmov) pankreatickej funkcie;
 • bod „b“ - pankreatitída so stredne závažným poškodením funkcie endokrinného systému a / alebo vylučovania a častými exacerbáciami;
 • bod „b“ je pankreatitída s miernym poškodením funkcie.

Vysvetlíme význam týchto bodov:

 1. Položka „a“ znamená: nábor nie je vhodný na vojenskú službu (kategória „D“) - v prípade závažnej chronickej rekurentnej pankreatitídy (časté exacerbácie ochorenia, žiadne obdobia stabilnej remisie, príznaky dysfunkcie pankreasu - pankreatogénna hnačka, diabetes, vyčerpanie, vitamín nedostatky). Kategória „D“ je priradená aj v prípade závažných komplikácií na pozadí pankreatitídy (pankreatická fistula, resekcia pankreasu pre nekrózu alebo absces). Ak je kategória „D“ pridelená odvedencovi, potom mu je vydaný vojenský preukaz, pas je opečiatkovaný na oslobodenie od vojenskej povinnosti a branca je považovaný za úplne nespôsobilého na vojenskú službu buď v čase mieru alebo vo vojne.
 2. Podľa bodu „b“ sa zamestnanec považuje za zamestnanca s obmedzenou spôsobilosťou na vojenskú službu (kategória „B“) - za prítomnosti chronickej pankreatitídy s častými exacerbáciami (2-krát ročne alebo viac) a príznakmi dysfunkcie pankreasu. V kategórii „B“ je zamestnanec prepustený z brannej povinnosti v čase mieru a pripísaný do rezervy, ale v prípade zavedenia vojny podlieha odvodu.
 3. Podľa bodu „c“ sa zamestnanec považuje za spôsobilého na vojenskú službu s menšími obmedzeniami (kategória „B“, ktorá má v závislosti od typu vojakov 4 čiastkové doložky). Položka "b" zahŕňa chronickú pankreatitídu so zriedkavými exacerbáciami (menej ako 2-krát ročne) a miernou dysfunkciou, v stabilnej remisii, s dobrým účinkom terapie. V kategórii „B“ je mladý muž povinný v čase mieru dokončiť službu odvodu, ale budú existovať obmedzenia týkajúce sa druhov vojakov (s pankreatitídou, nemôžete slúžiť v špeciálnych silách - vzdušné jednotky, námorníci, pohraničné jednotky, atď., Ako aj v nádržiach, pod vodou). lode).

Je to dôležité! Na získanie kategórie „D“ alebo „B“, v ktorej sú mladí muži prepustení zo služby odvodu, musí byť zdokumentovaná diagnóza pankreatitídy, jej závažnosť, frekvencia exacerbácií a bezpečnosť / narušenie funkcie pankreasu. To znamená, že nábor, ktorý trpí pankreatitídou, je veľmi žiaduci mať tieto dokumenty:

 • Epikríza z kliniky s popisom lekárskej anamnézy a stavu v súčasnosti;
 • originály alebo overené kópie a výpisy z ambulantnej karty (karta od dospelej a detskej kliniky);
 • epikríza a záver gastroenterológa;
 • laboratórne a inštrumentálne vyšetrenia (ultrazvuk, koprogramy, biochémia krvi a moču atď.);
 • informácie o hospitalizácii pre exacerbácie (výpis z lekárskej anamnézy profilu - gastroenterologická alebo chirurgická nemocnica).

Ak dokumenty nie sú predložené v plnom rozsahu, potom ak existujú dôvody (príznaky, údaje z niektorých testov alebo znalecký posudok), lekárska komisia vojenského štábneho úradu môže poslať vojaka na ďalšie vyšetrenie vo vojenskej nemocnici alebo dočasne prepustiť mladého muža z výzvy (kategória „G „- dočasne nespôsobilý na vojenskú službu“ na následné vyšetrenie a ambulantné vyšetrenie počas 6 mesiacov.

Okrem obmedzení týkajúcich sa odvodu, chronická pankreatitída obmedzuje spôsobilosť mladých mužov a mužov:

 • zmluvnú službu (uznaná za nespôsobilú bez ohľadu na závažnosť choroby);
 • prijímanie do vysokých škôl (považujú sa za nevhodné v stanovenej diagnóze chronickej pankreatitídy, bez ohľadu na jej závažnosť);
 • služby v špeciálnych jednotkách - FSB, GRU, Ministerstvo pre núdzové situácie atď. (vhodnosť je stanovená individuálne a môže sa revidovať, ak sa stav zlepší).

Pediatrický a pediatrický endokrinológ. Vzdelávanie - detská fakulta NSMU. Pracujem od roku 2000, od roku 2011 - okresný pediater na detskej klinike. V roku 2016 som absolvovala špecializáciu a získala certifikát v pediatrickej endokrinológii a od začiatku roka 2017 som prijímala aj recepciu...

Komentáre

Ak chcete komentáre zanechať, zaregistrujte sa alebo sa prihláste.

Pankreatitída a armáda

Berú do armády pankreatitídu?

Či je armáda kompatibilná a pankreatitída, rozhoduje o vojensko-lekárskej komisii na základe lekárskych údajov zákona a článku 59 zoznamu chorôb. Čím silnejšia je patológia fungovania pankreasu, tým vyššia je šanca na uvoľnenie z odvodov. Uvažujme podrobnejšie o podmienkach, za ktorých sa vydáva vojenská karta v prípade pankreatitídy.

Lekárska rada vojenského štábu s chronickou pankreatitídou

Ihneď si všimneme, že na ambulantnej karte draftee po dobu trvania návrhu opatrení už môžu byť záznamy o liečbe a prechode s vyšetrením. Prvé ošetrenie sa spravidla vyskytuje počas akútneho záchvatu: ostré bolesti v dolnej časti hrudníka, bolesť môže mať povahu pásového oparu, vysokú horúčku, horúčku, nevoľnosť a vracanie. V najzávažnejších prípadoch (ak je oneskorenie pri hľadaní lekárskej starostlivosti) môže byť potrebná hospitalizácia. Opakovaný záchvat pankreatitídy počas roka už dáva dôvody na stanovenie diagnózy chronickej pankreatitídy.

Lekár vykonáva diagnostiku na základe výsledkov lekárskych vyšetrení:

 • laboratórne testy krvi a moču;
 • coprogram;
 • Výskum enzýmov tráviaceho ústrojenstva;
 • abdominálny ultrazvuk;
 • endoskopická retrográdna cholangiopancreatografia;
 • niekedy biopsia pankreasu.

Podrobné testy funkcie pankreasu sú priradené na základe individuálnej potreby. Certifikované kópie všetkých lekárskych vyšetrení, výsledky konzultácií s gastroenterológom a ďalšími lekármi, by mal byť braný na vojenského lekára.

Dlhodobý priebeh chronickej pankreatitídy môže viesť ku komplikáciám. Existuje mnoho možností pre nepriaznivý vývoj, je to rozvoj portálnej žltačky a vnútorné krvácanie až do výrazného zhoršenia zdravia (napríklad zlyhanie obličiek), rozvoj diabetu. Pri skúmaní branca berú do úvahy závažnosť choroby a možné riziká.

Kategória trvanlivosti „B“ pri chronickej pankreatitíde

Lekárska rada posudzuje stupeň spôsobilosti náboru s chronickou pankreatitídou podľa podmienok článku 59 zoznamu chorôb. Ak má drafance exacerbáciu pankreatitídy, potom má nárok na meškanie počas trvania liečby a obnovy zdravia. Štandardná doba oneskorenia zdravia nemôže prekročiť viac ako jeden rok pre jednu chorobu. Po uzavretí zoznamu chorých sa mladý muž podrobí lekárskemu vyšetreniu (počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje zákon).

V prítomnosti závažnej formy chronickej, často recidivujúcej pankreatitídy, nie je prijatý draftee. Rozumie sa, že v tomto prípade je frekvencia exacerbácií asi 5 alebo viac prípadov ročne. V tomto prípade osoba zažíva silnú bolesť. Ochorenie je sprevádzané dlhotrvajúcou hnačkou, ktorá má za následok výraznú stratu hmotnosti a vyčerpanie. Objavujú sa komplikácie vo forme diabetu alebo duodenálnej stenózy. Prechod vojenského výcviku v tomto stave je kontraindikovaný, preto je regrutovanie zaradené do kategórie fitness „D“ (nevhodné, úplné oslobodenie od armády).

Chronická mierna pankreatitída tiež nie je kompatibilná s armádou. Dôvodom je potreba dodržiavať diétu a vysoké riziko relapsu. Dôvodom bude prítomnosť predĺžených exacerbácií 3-4 prípadov ročne, silná bolesť. Laboratórne testy môžu odhaliť slabé trávenie tukov, bielkovín. Osoba si môže všimnúť, ako schudnúť. Diagnóza tiež ukazuje pokles funkcie exokrinnej žľazy. Aby sa dosiahlo uvoľňovanie, je potrebné potvrdiť redukciu sekrečnej alebo endokrinnej funkcie. Potom má draftee právo získať vojenský preukaz bez služby, ktorú poskytuje kategória „B“ (uvoľnenie v čase mieru a zápis).

Dostanú sa do armády s jedným prípadom pankeatitídy?

Zápal pankreasu s miernym priebehom ochorenia vyžaduje starostlivejšie zváženie. Základom služby môžu byť zriedkavé exacerbácie (raz ročne), dobrá reakcia na prebiehajúcu liečbu, mierny pokles funkcií žľazy. Rozhodnutie návrhu predstavenstva bude zodpovedať klauzule "c" článku 59 Bieloruskej republiky: "pracovná" kategória spôsobilosti "B-3" s obmedzením voľby vojakov. Do armády s miernou formou chronickej pankreatitídy sa dostáva do armády. Preto každý prípad exacerbácie musí byť zaznamenaný lekárom, alebo je potrebné mať k dispozícii výpis z nemocnice o vykonanej liečbe. Je tiež dôležité mať k dispozícii lekárske údaje o redukcii funkcie žliaz. Ak máte akékoľvek otázky, radi Vám poradíme v našej komunite VKontakte.

Či si vziať armádu s pankreatitídou

Pankreatitída je akútne alebo chronické zápalové ochorenie, ktoré postihuje pankreas. Choroba je spôsobená chronickými infekciami, poruchami príjmu potravy, zneužívaním alkoholu. Často sa pankreatitída vyvíja ako komplikácia iných zápalových procesov v tráviacom systéme.

Patológia sa zaznamenáva u ľudí rôzneho veku. Často sa vyskytujú prípady pankreatitídy u študentov stredných škôl a osôb, ktoré majú predkupný a návrhový vek. Na to, aby sa mladí muži dostali do armády a ich rodičia, je horiacou otázkou, či berú do armády pankreatitídu.

Ruská armáda je štátna štruktúra, jej funkcie sú prísne kontrolované na legislatívnej úrovni. Medzi legálne regulované činnosti patrí povolanie armády a uznanie mladej osoby za oprávnenú alebo nespôsobilú na vojenskú službu. Existuje určitý zoznam dôvodov na prepustenie osôb vojenského veku z vojenskej služby. Zoznam okrem iného obsahuje zdravotný stav mladého človeka. Bol vyvinutý špeciálny zoznam chorôb a zmien v zdravotnom stave, ktoré slúžia ako kontraindikácie alebo obmedzenia vojenskej služby. Dokument sa nazýva „Zoznam chorôb“.

Podľa vojenskej lekárskej štatistiky má drvivá väčšina dnešných drafantov zo zdravotných dôvodov kontraindikácie na vojenskú službu. Leví podiel mladých mužov ani nevie o prítomnosti takýchto ochorení tela. Prekvapením je identifikácia kontraindikácií pre vojenskú službu.

Pankreatitída vo veku ťahu

Patologické stavy pankreasu, forma, štádium ochorenia, stupeň vhodnosti náboru, ktorý má slúžiť v radoch Ruskej armády, sú určené článkom 59 Programu špeciálnych chorôb. Podľa klinickej formy patológie a stupňa spôsobilosti pre službu existujú tri hlavné pododseky oddielu:

 1. Odsek A poskytuje formu pankreatitídy s významným porušením sekrečných a endokrinných funkcií. To znamená, že nábor významne zhoršil funkciu produkcie a vylučovania hormónov v krvi - inzulínu a glukagónu. Takéto porušenia vedú k rozvoju závažnej endokrinnej patológie, ktorá je spojená s porušením buniek ostrovčekov tela. Exkrečná aktivita orgánu zahŕňa vylučovanie tráviacich enzýmov žľazou, účasť orgánov na procesoch trávenia a trávenie potravy.
 2. Položka B znamená prítomnosť miernych porúch uvedených funkcií žľazy, časté opakujúce sa stavy chronickej pankreatitídy. Frekvencia takýchto exacerbácií je najmenej niekoľkokrát počas kalendárneho roka.
 3. Bod poskytuje menšie odchýlky štruktúry a funkčnej aktivity pankreasu.

Čo hovoria Plány chorôb

Uvažujme podrobne o každom odseku článku 58, na tomto základe sa rozhodneme, či do armády vstupujeme s chronickou pankreatitídou.

Položka „a“

Ustanovenie článku predpokladá úplnú nevhodnosť prijímateľa na vojenskú službu. Vojenský lístok je označený - kategória "D" - nie je vhodný na vojenskú službu.

Ochorenie je chronické, dlhotrvajúce, s častými recidívami a závažnými klinickými príznakmi. Opakovane sa počas roka pozorujú recidívy. Pozorované výrazné odchýlky:

 1. Vývoj hnačky pankreasu.
 2. Diabetes 1. typu.
 3. Všeobecné vyčerpanie.
 4. Závažný nedostatok vitamínov a stopových prvkov.

Kategória fitness D sa stanovuje vtedy, keď má pacient výrazné a závažné komplikácie ochorenia:

 • Prítomnosť pankreasu pankreasu.
 • Stav po resekcii pankreasu.
 • Stav po abscese alebo nekróze pankreasu.

V tomto prípade dostane draftee v rukách vojenský preukaz totožnosti, na ktorom je opečiatkovaná značka nevhodnosti na odvod. Mladý muž je vyhlásený za nespôsobilého na vojenskú službu v čase mieru a vojny.

Položka b

Podľa uvedeného odseku článku 58 je zamestnanec uznaný za čiastočne spôsobilého na vojenskú službu, ktorý patrí do kategórie B. V tomto prípade sa zistí, že mladý muž má chronickú pankreatitídu s častými recidívami a dysfunkciami pankreasu. Mladý muž nie je v čase mieru prijatý do armády, ale je započítaný do rezervy. V prípade vypuknutia nepriateľských akcií v štáte by mal byť muž zavolaný do služby.

Položka „v“

Podľa vyššie uvedenej doložky, regrutant zistil obmedzenia vojenskej služby spojené s dodávkou vojsk. Odvodník spadá do kategórie B. Existujú 4 podkategórie podľa typov vojsk. Chlapci so zriedkavými exacerbáciami ochorenia a nevyjadrené porušovanie funkčnej aktivity pankreasu alebo v stave stabilnej remisie tu spadajú. Patria sem aj ľudia s dobrým výsledkom konzervatívnej liečby.

V tomto prípade nebude môcť regrutovať do vzdušných vojsk, námorníkov, pohraničných voskov, tankov a ponoriek.

Ako potvrdiť nevhodnosť pre vojenskú službu

Na to, aby sa do kategórie „D“ alebo „B“ zaraďovala právna úprava a prepustila sa z prevádzky v radoch ruskej armády, musia byť príslušné doklady potvrdené prítomnosťou znakov a závažnosťou patologického procesu. Na tento účel je potrebné predložiť doklady vojenskej lekárskej komisii:

 1. Výpis z ambulantnej karty z kliniky v mieste bydliska šoféra. Podrobne opisuje históriu ochorenia, stav náboru v súčasnosti.
 2. Výťažky z anamnézy pacienta zo špecializovaných nemocníc.
 3. Výsledky laboratórnych, klinických a inštrumentálnych vyšetrení. To znamená biochemické testy krvi a moču, ultrazvukové údaje z pankreasu atď.
 4. Záver gastroenterológa.

Ak zamestnanec nemôže predložiť vyššie uvedené dokumenty v plnom rozsahu, a objektívne komisia lekárov odhalí klinické príznaky ochorenia - nábor je poslaný na ďalšie hospitalizačné vyšetrenie vo vojenskej nemocnici. Mužovi je pridelená kategória G - dočasne nespôsobilá. V tomto prípade sa úradník ďalej vyšetruje ambulantne alebo sa podrobuje lekárskemu pozorovaniu v mieste bydliska s pravidelným predkladaním lekárskej komisii na vojenskom komisariáte v mieste registrácie.

Ďalšie obmedzenia

Ak je draftee považovaná za nevhodnú alebo dostane obmedzenia na urgentnú službu, ďalšie obmedzenia možno vysledovať neskôr. Takéto osoby sú podľa zmluvy vyhlásené za nevhodné na výkon vojenskej služby.

Pacient s chronickou pankreatitídou nemôže vstúpiť do vyšších vojenských vzdelávacích inštitúcií. Závažnosť ochorenia nezáleží.

Či užiť s pankreatitídou v armáde

Vedúci právneho oddelenia asistenčnej služby pre úradníkov.

Kategórie pankreatitídy

Aby sme odpovedali na otázku, s ktorou sa pankreatitída dostane do armády, pozrime sa na špecifiká diagnózy. Symptómy ochorenia je ťažké zamieňať s prejavmi iných chorôb. Počas útoku má pacient bolesť v hornej časti brucha, dolnej časti hrudníka, vysokej horúčky a nauzey alebo vracania. Niekedy počas exacerbácie krvný tlak klesá, koža sa bledne a na čele pacienta sa objavuje lepkavý pot.

V medicíne sa rozlišujú tri formy pankreatitídy: akútna, akútna recidivujúca a chronická. V závislosti od typu patológie a stupňa jej závažnosti je možné zaradiť do výberového konania jednu z nasledujúcich kategórií: „D“, „C“ alebo „B“.

Chronická pankreatitída: vezmite si armádu alebo nie?

Podľa článku 59 zoznamu chorôb nie je diagnostika chronickej pankreatitídy ohrozená armádou v jednom z nasledujúcich prípadov:

 1. Ochorenie je ťažké, s častými recidívami. Nie sú žiadne obdobia stabilnej remisie. Porucha funkcie pankreasu.
 2. Exacerbácie sa vyskytujú najmenej dvakrát ročne a funkcia sekrécie a / alebo endorea je narušená.

S diagnózou chronickej pankreatitídy sa berú do armády so zriedkavými exacerbáciami a dobrou dynamikou liečby. Na získanie vojenského cestovného lístka je teda potrebné potvrdiť nielen prítomnosť funkčných porúch, ale aj frekvenciu recidív. V priebehu rokov v službe pre pomoc odvedencom som si všimol trend: mladí ľudia s pankreatitídou často uprednostňujú odstránenie záchvatov samostatne, bez toho, aby šli k lekárovi. Takéto zanedbávanie sa môže zmeniť na výzvu. Ak úradník nemá zdravotné doklady potvrdzujúce pravidelné žiadosti o lekársku pomoc, vojenský komisariát ho môže uznať za spôsobilého na vojenskú službu.

Ak chcete získať vojenskú kartu pre zdravie, musíte predložiť dôkazy do vojenského úradu. K tomu, výpisy z lekárskej karty, výsledky EGD alebo ultrazvukové vyšetrenie, bude robiť potvrdenie o hospitalizácii.

Či si vziať armádu s pankreatitídou

Pankreatitída je chronické ochorenie pankreasu so zápalovou povahou, ktorá má zvláštnu periodicitu. Táto choroba sa vyvíja v dôsledku porušovania tráviaceho systému, podvýživy a zneužívania alkoholu. Môže byť tiež spôsobená infekčnými chorobami alebo inými ochoreniami gastrointestinálneho traktu.

V poslednom čase boli ľudia akéhokoľvek veku vystavení rozvoju pankreatitídy. Choroba môže byť diagnostikovaná v školskom veku aj v dospelom veku. Mnohí mladí muži predkonzultačného alebo odvodňovacieho veku tiež trpia ochorením pankreasu.

Preto je logické, že rodičia majú nasledujúcu otázku - je to s armádou pankreatitídou?

Prípady kontraindikácie vojenskej služby


Mnohí mladí muži nemajú ani podozrenie na prítomnosť rôznych chorôb, ktoré môžu spôsobiť nevhodnosť pre vojenskú službu.

V závislosti od stupňa ochorenia, frekvencie exacerbácií a všeobecného zdravotného stavu sa v článku 59 zoznamu chorôb uvádza niekoľko pododsekov, v ktorých sa vymedzuje možnosť pôsobiť v armáde, nespôsobilý na výkon služby alebo odklad:

 1. Bod A stanovuje závažné patologické stavy a komplikácie v práci tráviaceho systému, sekrečnej a endorefunkčnej dysfunkcie, pri ktorej má regrutant významné problémy s uvoľňovaním určitých hormónov (inzulín, glukagón) do krvi. To vedie k závažnej patológii nielen pankreasu, ale aj endokrinných porúch.
 2. V odseku B sa berie do úvahy stav, pri ktorom sa vyskytujú časté exacerbácie pri chronickej pankreatitíde (niekoľkokrát za rok);
 3. Bod B opisuje drobné pankreatické dysfunkcie.

Podrobnosti o bodoch plánu chorôb


S prihliadnutím na informácie uvedené v zozname chorôb je možné objasniť situáciu s ohľadom na hlavnú otázku: „Berú pankreatitídu do armády?“. V článku 59 je možné zoznámiť sa s podrobným zoznamom komplikácií a stupňom vývoja a priebehu tohto ochorenia, aby sa zistilo, či je mladý muž vojenského veku vhodný na vojenskú službu.

V závislosti od zdravotného stavu mladého človeka, po absolvovaní lekárskej komisie, je mu pridelená určitá skupina.

Skupina „D“

V takýchto prípadoch je priradená skupina „D“:

 • závažná chronická pankreatitída s častými recidívami;
 • diabetes typu 1;
 • hnačka pankreasu;
 • úplné vyčerpanie tela;
 • multivitaminóza a nedostatočné množstvo stopových prvkov v tele.

Okrem toho sa značka „skupina D“ robí aj vtedy, keď sa diagnostikuje pankreas pankreasu, alebo ak sa mladý človek podrobil operácii na odstránenie žľazy spôsobenej nekrózou alebo abscesom.

Takýto mladý muž v armáde nebude brať, nemusí predkladať dokumenty k návrhu rady. Vydá sa vojenský preukaz a do pasu sa zapíše poznámka o vyhostení z vojenskej služby. Armáda pri chronickej pankreatitíde s častými recidivujúcimi stavmi je kontraindikovaná.

Skupina B

Skupina "B" je priradená, keď sú diagnostikované poruchy pankreasu a exacerbácie ochorenia sa vyskytujú aspoň dvakrát ročne.

V tomto prípade je odklad od armády v prípade pankreatitídy (v čase mieru). Odosiela sa do rezervy. Bude pozvaný v prípade nepriateľských akcií.

Skupina B

Skupina "B" hovorí, že nábor je povinný slúžiť v armáde. Chronická pankreatitída je zároveň charakterizovaná:

 • pretrvávajúca remisia;
 • účinná liečba;
 • exacerbácie, ktoré sa vyskytujú najviac dvakrát ročne;
 • menšie poruchy v činnosti tráviaceho systému a fungovanie žľazy.

V tomto prípade nebude mladík prijatý do určitých jednotiek (námorné služby, vzdušné, pohraničné, podmorské a tankové sily).

Skupina "G"

Niekedy prideľujú kategóriu "G", čo znamená odklad o pol roka od vojenskej služby, počas ktorej musí nábor absolvovať ďalšie vyšetrenie alebo ošetrenie.

Či ich teda vezmú do armády s chronickou pankreatitídou, závisí od mnohých faktorov: frekvencie exacerbácií, možných komplikácií, štádia ochorenia, sprievodných ochorení atď.

Regulačné dokumenty potvrdzujúce nespôsobilosť na doručovanie


Na potvrdenie kontraindikácií vojenskej služby pri chronickej pankreatitíde, na získanie odkladu z armády alebo na rezervovanie musíte predložiť požadované doklady potvrdzujúce závažnosť ochorenia, najmä poruchy pankreasu, potrebu dlhodobej liečby, atď.

 1. výsledky úplnej diagnózy vrátane inštrumentálnych a laboratórnych vyšetrení;
 2. zdravotné preukazy alebo ich overené kópie so všetkými potrebnými pečaťami a podpismi;
 3. informácie o možnej liečbe v nemocnici na oddelení gastroenterológie alebo chirurgie;
 4. extrakty z anamnézy ochorenia spojeného so zhoršením stavu alebo prítomnosťou komplikácií;
 5. záver s opisom lekárskej anamnézy a charakteristík všeobecného stavu kliniky v mieste bydliska;
 6. osvedčenie od špecialistu (gastroenterológa).

Iba vojenská komisia môže rozhodnúť o nevhodnosti náboru do vojenskej služby, ktorá tiež vydáva názor na službu v obmedzenom rozsahu alebo v určitých jednotkách. Niekedy, na objasnenie diagnózy alebo na účely ďalšieho vyšetrenia, môže byť mladý muž poslaný do vojenskej nemocnice.

Pankreatitída a armáda sú vzájomne prepojené koncepcie, pretože prechod vojenskej služby priamo závisí od zdravia draftee, formy choroby a fungovania pankreasu.

Ak bola choroba zistená počas obdobia vojenskej služby, vojak môže byť poverený alebo poslaný na potrebné ošetrenie (v tomto prípade je na chvíľu dané oneskorenie).

Okrem toho, ochorenie, ako je chronická pankreatitída, je príčinou nevhodnosti zmluvnej služby.

Budete prekvapení, ako rýchlo choroba ustupuje. Postarajte sa o pankreas! Viac ako 10 000 ľudí si všimlo výrazné zlepšenie svojho zdravia práve tým, že pije ráno...

Aby sa obnovili funkcie pankreasu a normalizoval sa stav tela, musí pacient prísne kontrolovať spotrebu ľahko stráviteľných sacharidov a tukov.

Veľa z tohto ochorenia závisí od stravy osoby, ale existujú aj psychologické príčiny pankreatitídy.

Jedným z hlavných prejavov ochorenia je to, že pacient stráca váhu rýchlo a rýchlo, kvôli nesprávnemu fungovaniu pankreasu, mnoho produktov sa do tela neabsorbuje.

Dodržiavanie pitného režimu je veľmi dôležitou podmienkou liečby zápchy pankreasu. Spotreba tekutín by mala byť dvojnásobkom dennej sadzby, čo pomôže vyrovnať vodnú bilanciu

Sú rekrutovaní s pankreatitídou prijatí na vojenskú službu?

Pankreatitída je chronické ochorenie pankreasu, ktoré sa čas od času prejavuje zhoršením. Pankreatitída je schopná tvoriť sa v každom veku. Z tohto dôvodu sa mnohí mladí muži vojenského veku, ktorí majú takúto chorobu, často zaujímajú o otázku - berú do armády pankreatitídu?

Prípady kontraindikácie vojenskej služby

Pankreatitída je zápal pankreasu, ktorý postihuje tkanivo orgánov. V dôsledku toho dochádza k porušeniu fungovania tráviaceho systému, tráveniu, tráveniu potravy a porušovaniu obvyklých činností celého organizmu.

Ochorenie je sprevádzané zvýšením teploty, tvorbou plynu, akútnymi bolestivými kŕčmi v bruchu, vracaním nečistotami žlčou. Niekedy sa môže znížiť krvný tlak a závraty. V ťažkých prípadoch a pri zanedbávaní ochorenia môže byť potrebná neodkladná hospitalizácia.

Pankreatitída je rozdelená do dvoch typov:

 1. Akútne - prechádza rýchlo a je nebezpečné, čo vedie k nezvratným zmenám pankreasu.
 2. Chronická - „zvlnená“, zmena relapsu do remisie. V tomto uskutočnení je glandulárne tkanivo nahradené spojivovým tkanivom, ktoré nemôže produkovať požadované enzýmy. Ak osoba príde k lekárovi so sťažnosťami a príznakmi pankreatitídy 2 alebo viackrát za rok, potom je ochorenie chronického typu.

Mnohí chalani si ani neuvedomujú prítomnosť rôznych chorôb, ktoré by mohli spôsobiť, že mladý muž bude nespôsobilý na vojenskú službu. Vzhľadom na stupeň choroby, frekvenciu exacerbácií sú všeobecnou podmienkou v článku 59 „Zoznam chorôb“ opisy niektorých pododsekov, ktoré určujú pravdepodobnosť služobného pomeru v ozbrojených silách, nespôsobilosť služby alebo odklad:

 1. Bod A - významné poruchy a komplikácie vo fungovaní gastrointestinálneho traktu, sekrečnej a inkrementálnej dysfunkcie, pri ktorej má mladý muž značné ťažkosti s uvoľňovaním určitých hormónov (inzulín, glukagón) do krvného obehu. To vedie k významnému porušeniu nielen pankreasu, ale aj endokrinných porúch.
 2. V odseku B sa táto podmienka berie do úvahy, keď sa vyskytujú časté exacerbácie pri chronickej pankreatitíde (niekoľkokrát za rok).
 3. Bod B poukazuje na nepodstatné patológie v pankreatickej aktivite.

Pankreatitída vo veku ťahu

Pankreatitída zjednocuje komplex chorôb a symptómov, keď dochádza k porušeniu exokrinnej funkcie pankreasu. Normálne telo produkuje špeciálne enzýmy (amylázu, lipázu, proteázu), ktoré sú potrebné pre proces trávenia. Počas pankreasu sú neaktívne, ale po prijatí do dvanástnika sa aktivuje pankreatická šťava.

Zápal v tkanivách pankreasu je spravidla spôsobený chronickým priebehom so striedavými obdobiami exacerbácie a remisie. Prejav a frekvencia exacerbácií závisia od závažnosti zápalu, celkového stavu, ľudských imunitných síl, príčin pankreatitídy a predovšetkým od dodržiavania liečby zo strany pacienta, dodržiavania všetkých odporúčaní a predpisov lekára na liečbu, diétu a životný štýl.

Symptómy akútnej (alebo akútnej exacerbácie chronickej) pankreatitídy sú pomerne komplikované:

 • Intenzívne bolesti v okolí, v niektorých prípadoch s ožiarením hrudníka;
 • Nevoľnosť, zvracanie, ktoré pacientovi neprináša úľavu;
 • Zvýšený plyn, plynatosť, nadúvanie;
 • Rozrušená stolica, hnačka;
 • Všeobecná malátnosť, závraty;
 • Pokles krvného tlaku;
 • Zvýšte teplotu tela.

Po blokovaní záchvatu bolesti, dosiahnutí remisie, zlepšenia stavu pacienta, ale niekedy po jedle, možno pozorovať bolesť brucha, pocit nevoľnosti, rozrušenú stolicu.

Za podmienok armády nie je možné plne dodržiavať všetky odporúčania špecialistu na prevenciu exacerbácií pankreatitídy z nasledujúcich dôvodov:

 • Nie je možné dodržať diétnu tabuľku číslo 5, ktorá je určená pre pacientov s pankreatitídou;
 • Pravidelne dosť ťažká fyzická námaha;
 • Pravdepodobná ťažká morálka, časté stresovanie;
 • Nemožnosť získania správnej permanentnej liekovej terapie.

Vzhľadom na stupeň zníženia funkčnosti pankreasu a frekvenciu exacerbácií sa určuje spôsobilosť na vojenskú službu.

Má armáda s pankreatitídou a cholecystitídou?

Vyšetrenie odvedencov s ochoreniami žlčníka a pankreasu sa vykonáva podľa článku 59 Harmonogramu chorôb. Táto informácia sa používa na lekárske vyšetrenie pred armádou na určenie vhodnosti na realizáciu vojenského výcviku. Z tohto hľadiska je dôležité určiť prítomnosť (alebo neprítomnosť) stupňa redukcie funkčnosti orgánu, berúc do úvahy túto skutočnosť, bude stanovené, či sa pripoja k armáde s cholecystitídou a pankreatitídou alebo nie.

Podmienky harmonogramu chorôb v súvislosti s „cholecystitídou“ a pankreatitídou sú dosť ťažké, iba niektoré možnosti spadajú pod obmedzenie vojenskej služby. Stojí za to zvážiť podrobnejšie, ako sa vykonáva lekárska komisia regrutov so zápalom v žlčníku.

Porušenie je v podstate spôsobené prenikaním infekčného procesu a baktérií krvou alebo lymfou. Obranné podmienky sa považujú za sedavý spôsob života, prácu v kancelárii, nevhodnú výživu. Stojí však za to vedieť, že takéto podmienky môžu byť oveľa viac, často sú vyjadrené vo vyššom veku, alebo sú vrodené.

V každom prípade, ak sa choroba zmení na slabo tečúcu, chronickú formu, potom bude trvať dlhšie, kým sa vylieči s pravdepodobnými opakovaniami. Akútna forma - prijímanie oneskorenia po dobu liečby a zotavenia (fitness skupina G je dočasne nevhodná).

Článok 59 zoznamu chorôb poskytuje špecifickú odpoveď na realizáciu lekárskej komisie s chronickou pankreatitídou a cholecystitídou. Za kľúčové sa považuje stupeň redukcie funkcií a frekvencia recidív.

Či už sú prevezené do armády s chronickou cholecystitídou a pankreatitídou, ak je pokles funkčnosti orgánov nevýznamný a frekvencia relapsov nestačí na získanie úľavy od armády. K zriedkavým exacerbáciám patrí množstvo 1-2 krát ročne. Podľa bodu B článku 59 dostane mladý muž predvolanie, ktorému bude pridelená kategória „B-3“ s obmedzením pri výbere vojakov.

Ak je všetko oveľa horšie, mladý muž, viac ako dvakrát za rok, vykonáva terapiu pre žlčové útoky v nemocnici, dochádza k miernemu poklesu funkcie, potom sa odporúča, aby ho nebrali do armády a nespôsobili zhoršenie zdravia. V tomto uskutočnení, neberte armádu kvôli chronickej cholecystitíde a pankreatitíde. Úrad vojenskej evidencie a evidencie vydáva cestovný lístok s kategóriou „B“ expirácie s obmedzenou službou v čase mieru.

Na potvrdenie chronickej formy s exacerbáciami je potrebné:

 1. Dokumentácia každej apelácie na špecialistov na klinikách, výsledky pozorovania pacienta.
 2. Výsledky laboratórnych vyšetrení.
 3. Informácie o ultrazvuku peritoneálnych orgánov.
 4. Cholecystografia a cholegrafia.
 5. Duodenálne snímanie.

Súvisiace ochorenia sa často považujú za gastroduodenitídu, pankreatitídu, enterokolitídu. Odporúča sa pre úplnú prípravu na lekársku komisiu vojenskej evidencie a evidencie, aby sa objasnil súčasný stav pečene, orgánov tráviaceho traktu. Vzhľadom na špecifickú situáciu náboru je pravdepodobné, že armáda bude oslobodená od jednej z týchto chorôb.

Čo hovoria plány chorôb?

Vzhľadom na informácie uvedené v Zozname chorôb je možné situáciu vysvetliť s ohľadom na hlavnú otázku: „Odovzdávajú sa do armády s pankreatitídou?“. V článku 59 je možné zoznámiť sa s podrobným zoznamom komplikácií a stupňom vzniku a priebehu tohto ochorenia, aby sa zistilo, či je mladý muž vhodný na vojenskú službu.

Vzhľadom na zdravotný stav mladého muža, po lekárskej tabuli, je mu pridelená určitá skupina.

Položka „a“

Tento odsek článku naznačuje absolútnu nevhodnosť mladého muža slúžiť v armáde. Poznámky k vojenskej karte - kategória "D" - nevhodné na vojenskú službu.

Choroba je chronická a dlhotrvajúca, má časté recidívy a komplexné klinické príznaky. Relaps je možné vysledovať mnohokrát počas celého roka.

Okrem toho sú zaznamenané výrazné odchýlky:

 1. Tvorba genézy pankreatickej hnačky.
 2. Diabetes 1. typu.
 3. Prejavený nedostatok vitamínových skupín a stopových prvkov.
 4. Všeobecné vyčerpanie.

Položka "D" je určená výraznými komplikáciami ochorenia u branca:

 • Prítomnosť pankreasu pankreasu.
 • Stav po abscese alebo nekróze pankreasu.
 • Stav po resekcii pankreasu.

V tomto uskutočnení mladý muž dostane vojenský preukaz, ktorý bude označený za nevhodný pre vojenskú službu. Brankár je neschopný slúžiť v čase mieru a vojny.

Položka b

V tomto prípade sa pokladá za spôsobilú službu v armáde. V tomto prípade je mladý muž uznaný ako čiastočne spôsobilý na službu. V tomto uskutočnení sa u mladého muža často opakuje pankreatitída a dochádza k narušeniu fungovania pankreasu. Mladý muž je považovaný za nespôsobilého na výkon služby v čase mieru, ale vo vojne bude brancom.

Položka „v“

Pod touto položkou možno konštatovať, že mládež má obmedzenia služby, ktoré sú spojené s typmi vojsk. Mladý muž v tomto prípade sa hodí do kategórie B. Existujú podkategórie pre typy vojakov. Patria medzi ne branci so zriedkavými exacerbáciami chorôb a nevyjadrené patologické stavy funkčnej aktivity pankreasu alebo s pretrvávajúcou remisiou. Patria sem aj mladí muži s dobrým výsledkom vykonanej konzervatívnej liečby.

V tejto situácii mladý muž nebude schopný slúžiť vo vzdušných silách, námorných silách, hraniciach, tankoch a ponorkách.

Ako potvrdiť nevhodnosť slúžiť v armáde?

S cieľom zaradiť mladého muža do kategórie „D“ alebo „B“ a prepustiť ich zo služby musí byť prítomnosť symptómov a závažnosť patológie potvrdená príslušnými dokumentmi.

Na tento účel je potrebné predložiť Komisii dokumentáciu:

 1. Výpis z ambulantnej karty z kliniky. Mal by podrobne opísať súčasný stav náboru a históriu ochorenia.
 2. Výňatky zo špecializovaných nemocníc.
 3. Výsledky prieskumov. Krv, moč, ultrazvuk pankreasu a ďalšie informácie.
 4. Záver gastroenterológa.

Ak mladý muž nepredloží zoznam tejto dokumentácie v plnom rozsahu a komisia objektívne zistí klinické príznaky ochorenia - mladý muž je poslaný na ďalšie vyšetrenie pacienta. Nábor sa považuje za skupinu G. - dočasne nespôsobilú. V tomto uskutočnení by mal byť mladý muž vyšetrený ambulantne.

Regulačné dokumenty potvrdzujúce nespôsobilosť na doručovanie

Na potvrdenie kontraindikácií vojenskej služby pri chronickej pankreatitíde, na získanie odkladu zo služby alebo na rezervovanie, musíte predložiť dokumentáciu, ktorá potvrdzuje stupeň závažnosti ochorenia, charakteristické črty aktivity pankreasu, potrebu dlhodobej liečby a tak ďalej. Malo by to byť:

 1. Výsledky kompletného prieskumu vrátane laboratórnej a inštrumentálnej diagnostiky.
 2. Zdravotná karta alebo overená kópia s požadovanými pečaťami a podpismi.
 3. Informácie o pravdepodobnej terapii v nemocničnej jednotke.
 4. Výťažky z histórie spojené so zhoršením stavu alebo prítomnosťou komplikácií.
 5. Záver s opisom histórie ochorenia a charakteristík všeobecného stavu.
 6. Pomoc od lekára gastroenterológa.

Iba vojenská komisia má právo vyriešiť otázku nevhodnosti mladého muža slúžiť v armáde, ktorá tiež poskytuje názor na službu v obmedzenom rozsahu alebo v určitých jednotkách. V niektorých uskutočneniach s cieľom objasniť diagnostický záver alebo na ďalšie skúmanie náboru vyslaného do vojenskej nemocnice.

Pankreatitída a vojenská služba sú vzájomne prepojené koncepty, pretože prechod služby závisí od blaha mladého muža, od formy ochorenia a od charakteristických znakov fungovania pankreasu.

Ak sa choroba zistila počas urgentnej služby, vojak môže byť poverený alebo poslaný na požadovanú terapiu (v tomto uskutočnení sa na určité obdobie poskytuje oneskorenie).

Ďalšie obmedzenia

Ak je mladý muž považovaný za nevhodného alebo dostane obmedzenia v službe, potom môžu byť sledované ďalšie obmedzenia. Takíto občania sú na základe zmluvy vyhlásení za nespôsobilých na výkon vojenskej služby.

Mladý muž s chronickou pankreatitídou nie je prijatý vo vyšších vojenských vzdelávacích inštitúciách. Závažnosť ochorenia v tomto prípade nezáleží.

Boli vzatí do armády v rokoch 2016-2017?

Zoznam chorôb, s ktorými je nábor považovaný za nespôsobilého na vojenskú službu, pravidelne aktualizuje vojenské vedenie štátu. V roku 2014 nadobudlo účinnosť nové vydanie, ktoré siaha až do ďalších rokov. Choroby klasifikované ako D - tie choroby, keď je draftee úplne a úplne oslobodená od armády.

Oficiálny dokument, v ktorom sú uvedené všetky choroby, sa nazýva „Zoznam chorôb“, v ktorom je uvedených viac ako 2000. Podľa tohto dokumentu sú v rokoch 2016-2017 pravidlá prijímania odvedencov s chronickou pankreatitídou identické so súčasnými pravidlami.

Boli v roku 2018 odvedení do armády s pankreatitídou?

Či už je vojenská služba a pankreatitída zlučiteľná, rozhodujú o vojensko-lekárskej komisii, pričom základom je lekársky dôkaz o draftee a článku 59 zoznamu chorôb. Čím viac sa prejavuje dysfunkcia pankreasu, tým väčšia je šanca na výnimku zo služby.

V ambulantnej karte mladého muža už v čase odovzdania návrhu opatrení už môžu byť záznamy o realizácii liečby s vyšetrením. Zvyčajne prvá návšteva u lekára prichádza v čase akútneho priebehu ochorenia: ostrá bolesť v dolnej časti hrudnej kosti, kŕče môžu byť herpes-like, telesná teplota stúpa, horúčka a zvracanie sa objavujú. V najzávažnejších prípadoch (ak sa obrátia na špecialistu) môže byť potrebná hospitalizácia. Ak sa záchvat objaví počas celého roka, potom už hovoríme o chronickej pankreatitíde.

V roku 2018 hodnotí lekárska komisia stupeň spôsobilosti mladého človeka s chronickou pankreatitídou. Ak počas prechodu lekárskej komisie má šoféra exacerbáciu pankreatitídy, potom sa pre neho spolieha na oneskorenie obdobia liečby a obnovenie jeho zdravotného stavu. Po vyliečení je branec pozvaný na lekárske vyšetrenie.

Ak je prítomná závažná forma choroby, potom v roku 2018 sa neprevezme vojenská služba. To sa stáva, keď frekvencia exacerbácií ochorenia u adolescenta je asi 5 prípadov ročne.

Zápalový proces v pankrease s jedným prípadom a miernym priebehom už vyžaduje starostlivé zváženie. Zriedkavé exacerbácie (1-2 krát do roka) a zanedbateľné zníženie funkcií tela sú dôvodom na podávanie.

Berú do armády s pankreatitídou na Ukrajine, v Bielorusku av iných krajinách SNŠ?

Ukrajina, Kazachstan, Bielorusko a ďalšie krajiny SNŠ majú podobné predpisy, ktoré požadujú vojenskú službu, ako v Rusku. Návrhy osôb s pankreatitídou v týchto krajinách tiež prejdú vojensko-lekársku komisiu a dostanú príslušnú kategóriu spôsobilosti podľa svojho zdravotného stavu. Vzhľadom na závažnosť ochorenia, frekvenciu exacerbácií, závažnosť endokrinnej alebo exokrinnej dysfunkcie sa rozpoznávajú rekruti s pankreatitídou:

 1. Nevhodné pre služby v armáde.
 2. Vhodné obmedzené.
 3. Vybavené obmedzeniami.

Keď sa urobí diagnostický záver „pankreatitída“, vojenská služba je často kontraindikovaná odvedencovi. Pri odovzdávaní návrhu komisie je mladému mužovi pridelená kategória spôsobilosti na vojenskú službu. Odborník je povinný starostlivo preskúmať všetky zdravotné doklady pripravené vopred zamestnancom.

recenzia

Vážení čitatelia, váš názor je pre nás veľmi dôležitý - preto budeme s radosťou prehodnocovať, či v komentároch vezmeme armádu s pankreatitídou, čo bude užitočné aj pre ostatných používateľov lokality.

Vitaly:

Mám chronickú pankreatitídu. Bol som chorý už od 10 rokov, momentálne som 19 rokov. Nevybrali ma do armády, pretože mám dostatok záznamov a prieskumov. Keď sa volanie začalo, komisia ma poslala do nemocnice, prešla všetkými vyšetreniami a diagnóza bola potvrdená. Vydali lístok zo zdravotných dôvodov, ale vo vojne je vhodný pre službu.

Kirill:

Mám veľa vredov spojených s tráviacim systémom. Gastritída, pankreatitída. Prešiel všetky prieskumy, všetky - stále poslal slúžiť, argumentujúc, že ​​som nemal dosť ťažkú ​​situáciu. No, samozrejme, ak už sotva pôjdete, nebudú mať armádu.

Či užiť s pankreatitídou v armáde

Pankreatitída je chronická patológia zápalového kurzu pankreasu, ktorý je periodicky schopný exacerbácie. Existuje choroba spôsobená zmenami funkčnosti tráviaceho systému, iracionálnou konzumáciou produktov, nadmerným pitím alkoholu. Faktorom sú okrem toho infekčné ochorenia a iné gastrointestinálne patologické stavy.

Ochorenie je zistené u predškolákov aj starších osôb. Väčšina mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili na prípravách a návrhoch, čelia aj ochoreniam pankreasu. Z tohto dôvodu sa rodičia často pýtajú, či berú do armády pankreatitídu.

Pankreatitída pre draftee

Pankreatitída a armáda, berú, aby slúžili? Otázka často zaujíma rodičov mladých mužov, ktorí majú zmeny v práci orgánu slinivky brušnej.

Ak má branec chronickú pankreatitídu, berú armádu s takou patológiou? Aby sme odpovedali, poďme sa zaoberať špecifikami diagnózy pankreatitídy.

Zápalové prejavy v parenchýme orgánu sa často prejavujú chronickým vývojom, ktorý je nahradený obdobiami exacerbácie a remisie.

Frekvencia a závažnosť zhoršení ochorenia sú spôsobené závažnosťou zápalu, celkovým zdravotným stavom náboru, imunitným systémom, faktormi pre rozvoj ochorenia pankreasu a predovšetkým oddanosťou pacienta k liečbe a plnením všetkých rozhodnutí lekára týkajúcich sa liečby, diéty a životného štýlu.

Symptómy akútnej reaktívnej alebo exacerbácie chronickej fázy pankreatitídy sú dosť závažné.

V armáde nie je možné dodržiavať všetky predpisy gastroenterológa týkajúce sa prevencie exacerbácií patológie na nasledujúcich faktoroch:

 • neschopnosť nasledovať tabuľku 5 liečby, ktorá je určená pre pacientov s pankreatitídou;
 • nekonečná ťažká fyzická práca;
 • stres, ťažké morálne postavenie;
 • Neexistuje žiadna pravidelná lekárska starostlivosť.

Zápal pankreasu, typy, štádiá ochorenia, stupeň spôsobilosti človeka na vojenskú službu sú opísané v článku 59 osobitného zoznamu chorôb.

Na základe klinickej formy ochorenia a stupňa spôsobilosti na vojenskú službu sú k dispozícii 3 hlavné body.

 1. Položka A - poskytuje typ pankreatitídy s významnými zmenami sekrečnej a endokrinnej funkcie. To znamená, že draftee má zmeny vo fungovaní výkonu a hormónov v obehovom systéme. Tieto zmeny vedú k vzniku závažnej patológie endokrinného systému, ktorá je spojená so zmenami buniek ostrovčekov tela. Exkrečné zamestnanie žľazy obsahuje vylučovanie pankreatických enzýmov žľazou, činnosť organizmu v tráviacich procesoch, stráviteľnosť potravy.
 2. B - znamená prítomnosť menších funkčných porúch orgánu, časté opakujúce sa prejavy pankreatitídy. Frekvencia týchto zhoršení nie je viac ako 2-3 krát v priebehu roka.
 3. B - táto trieda zaznamenáva miernu odchýlku štruktúry a funkčnosti pankreasu.

Závažnosť choroby

Vzhľadom na informácie, ktoré sú k dispozícii v zozname patológií, pokiaľ ide o to, či berú do služby, keď je pankreatitída, situácia môže byť skutočne objasnená. Článok 59 poskytuje úplné informácie na oboznámenie sa s cieľom zistiť, či mladí ľudia vojenského veku môžu byť v armáde s takýmto ochorením.

Na základe postavenia mužského zdravia, po absolvovaní vojenskej evidencie a úradov na zaradenie do zdravotníckeho zariadenia je mu pridelená určitá trieda.

Skupina D sa nazýva, keď:

 • existuje chronická závažná forma pankreatitídy s častými recidívami;
 • Existujú komplikácie vo forme diabetu;
 • telo je vyčerpané;
 • hnačka pankreasu;
 • nedostatok vitamínov.

Tiež skupina D sa umiestni, keď sa deteguje pankreatická pištoľ, regrutácia sa okamžite operuje, aby sa orgán odstránil kvôli smrti alebo abscesu.

Vzhľadom k závažnosti patológie, takýto nábor nie je potrebný v armáde, nepotrebuje nosiť dokumenty do vojenskej registračnej kancelárie a úradu na zaradenie do armády. Dostane vojenský preukaz a uvedie v cestovnom pase, že muž je pozastavený v službe. V chronickej forme ochorenia s neustálym opakovaním ochorenia je armáda kontraindikovaná.

Skupina B zahŕňa poskytovanie služieb so zdravotným postihnutím. Človek nemôže slúžiť vo vzdušných útokoch, námorných, hraničných, tankových a ponorkových silách.

Stáva sa to, dali skupinu G, čo znamená, že branca je odkladaný z armády na 6 mesiacov. Návrhová doska dáva oddych od armády, takže počas tohto obdobia môže byť človek vyšetrený a liečený.

Skupina B je pre mladého muža obmedzená. On je prijatý ako rezerva, neslúži v armáde, ak je mier v krajine, a v čase vojenských akcií je vyzvaný, aby bránil svoju vlasť.

Kategória A bude umiestnená, ak je muž vhodný na vojenskú službu.

Dokumenty na potvrdenie ochorenia

Predtým ako človek prejde komisiou, zozbiera potrebné dokumenty, ktoré dokazujú, že má pankreatitídu, aby ich predložil lekárovi.

Zoznam dokumentov na potvrdenie diagnózy.

 1. Úplné preskúmanie vrátane údajov z laboratórnych testov.
 2. Lekárske karty alebo ich kópie podpísané a potvrdené pečaťami.
 3. Informácie o možnej terapii v nemocnici.
 4. Vyhlásenia o histórii patológie, ktoré sú spojené so zmenou polohy, prítomnosťou komplikácií.
 5. Záver, kde je opísaná patológia, všeobecná situácia pacienta.
 6. Pomoc lekárovi.

Keď muž nepredložil dokumenty v plnom rozsahu a lekárska komisia zistila zjavné príznaky pankreatitídy, bol poslaný na mimoriadne vyšetrenie vo vojenskej nemocnici. Konzulár G je pridelený k brancovi, ktorý je dočasne nespôsobilý. Mladý muž teda podstúpi ďalšie vyšetrenie na ambulantnom základe, alebo je monitorovaný na lekárni v mieste bydliska, pravidelne sa objavuje vo vojenskej registračnej kancelárii a kancelárii pre zaradenie do komisie.